Laboratoře ALS

Aktuálně

Pesticidy v potravinách a krmivech

26.7.2021
Kontrola bezpečnosti potravin v oblasti reziduí pesticidů se dotýká široké skupiny pěstitelů ovoce a zeleniny, výrobců potravin a dovozců a je také systematicky sledovaná řadou kontrolních orgánů. Odborníci se shodují, že již v nejmenším detekovatelném množství tyto látky negativně ovlivňují zdraví... Přečíst více »

ALS Czech Republic pomáhá v oblastech zasažených tornádem

28.6.2021
Noc na pátek 25. června 2021 se zapsala do české historie výjimečně silnou bouří doprovázenou tornádem.... Přečíst více »

Testy trvanlivosti - u nás jednoduše!

14.6.2021
Ve snaze chránit zdraví spotřebitelů a zajistit, aby produkty měly po celou dobu setrvání v obchodní sítí vyhovující kvalitu, ukládá Nařízení (EU) č. 1169/2011 v aktuálním znění výrobcům potravin povinnost uvádět na obalech svých výrobků (až na výjimky) datum minimální trvanlivosti či datum použitelnosti. ... Přečíst více »

Výzva z Norských fondů pro snížení zátěže vod léčivy a hormony

9.6.2021
V nově vyhlášené dotační výzvě z Norských fondů rozdělí Státní fond životního prostředí v rámci části „Trondheim“ 94 milionů korun určených na inovativní opatření v oblasti nových technologií pro čisté povrchové vody – zbavených zbytků léčiv a hormonů, které mohou mít toxický účinek na necílové organismy. ... Přečíst více »

Partner projektu

 

 

 

Partner studijního oboru vŠCHT

Přidejte si nás

ALS Informativní Zpravodaj