Systém a kontrola kvality

Lupa

ALS aplikuje víceúrovňový přístup k zajištění kvality ve všech laboratorních a souvisejících procesech. Akreditované laboratoře ALS soustavně ověřují kvalitu analytických dat a to jak interními, tak externími způsoby, s cílem systematicky pokrýt všechny stránky analytických procesů od příjmu vzorků až po odeslání protokolu o zkoušce. 

V rámci analytických testů využíváme širokou škálu kontrolních procedur pro systematické sledování kvality procesu. Jsou reprezentovány především pravidelným měřením kontrolních vzorků (certifikované referenční materiály, duplikáty, fortifikované vzorky, slepé pokusy) a účastí v národních i mezinárodních mezilaboratorních porovnávacích zkouškách.

Všechny laboratoře skupiny ALS pracují v souladu s požadavky normy ISO 17025 pod vedením manažera kvality, řídícího útvar kvality každé naší laboratoře. Skupina pracovníků útvaru kvality je zodpovědná za:

  • tvorbu a kontrolu standardních operačních postupů a metod
  • sledování globálních akreditací a registrací
  • provádění pravidelných auditů laboratoří

Krédem laboratoří společnosti ALS je závazek maximální kvality, jednoty služeb a inovace. ALS uplatňuje jednotný celosvětový přístup v následujících oblastech: 

  • řízení kvality a lidských zdrojů
  • programu bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí
  • správné výrobní a laboratorní praxe

Progresivní a proaktivní program bezpečnosti práce a ochrany zdraví (OHS&E) v mnoha případech předčí dnešní požadavky kladené místními dozorujícími orgány.