Co nabízíme

Máte možnost se připojit k velké a významné firmě. ALS Vám nabízí příležitost pro skvělou kariéru, mnoho příležitostí k učení se nových dovedností a také zajímavý osobní rozvoj.

Základem našeho úspěchu je naše kultura, která se odráží v našich klíčových hodnotách. Klíčové hodnoty nejsou jen slova na papíře, ale hodnoty, které nás provázejí každodenními aktivitami a rozhodnutími. Věříme, že tyto hodnoty ALS pomáhají být skvělým zaměstnavatelem.

NAŠE POSLÁNÍ

Naším posláním je poskytovat analytické a technické služby našim klientům pro jejich správná rozhodnutí.

NAŠE HODNOTY

  • Bezpečnost na prvním místě
  • Čestnost a poctivost
  • Překonávání očekávání klientů
  • Víra v naše schopnosti
  • Píle a pracovitost
  • Neustálé zlepšování
  • Radost z úspěchů

BENEFITY

Snažíme se našim zaměstnancům poskytovat stále nové benefity. Mezi ty dlouhodobě osvědčené patří:

Stravenky

Stolní voda
Automat na kávu

Penzijní připojištění

Účet u banky bez poplatků

Společné firemní akce

Multisport
karta

Školení a vzdělávání

Zvýhodněná nabídka telefonního operátora

Finanční benefity 
Jubilea
Odchod do důchodu

Sleva na chemické analýzy

Divadlo

Extra týden dovolené navíc

 

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ

Firma jsou lidé

Jednou z klíčových priorit naší společnosti je získat, vychovat a udržet vysoce kvalifikované, spokojené a motivované zaměstnance. Vzdělávání a osobní rozvoj proto vnímáme jako jeden ze základních nástrojů, jak tohoto cíle dosahovat.

Vzdělávání věnujeme pozornost na všech úrovních společnosti. Kromě odborných seminářů mají naši zaměstnanci možnost pravidelně se účastnit seminářů soft-skills (komunikační, manažerské, prodejní a jiné dovednosti), IT kursů a pro vybranou skupinu talentů též výuky angličtiny.

Firemní akce

Společnost ALS pravidelně pořádá ročně dvě celofiremní akce. V květnovém termínu se jedná o teambuilding, který je zaměřen na vzájemné poznávání za pomoci nejrůznějších aktivit. V prosinci se setkáváme na vánočním večírku. Toto setkání má společenský charakter a je vždy tematicky laděno. Každé oddělení si navíc může uspořádat svůj teambuilding.