TAČR TH03030134

Vliv aplikace pesticidů na samotářské včely a produkci zemědělských komodit

Popis projektu

Název projektuPodpora přirozené opylovací kapacity zemědělských ekosystémů a hodnocení rizik subletálních dávek pesticidů na samotářské včely

Doba trvání projektu: 2018 - 2021

Partneři projektu:
Zemědělský výzkum spol. s.r.o.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.

Typy vzorků:
přípravky na ochranu rostlin
rostlinné matrice
včely
pyl

Cílem projektu je zefektivnit opylování zemědělských plodin zprostředkovávané samotářskými včelami navržením souboru opatření zvyšujících tuto přirozenou opylovací kapacitu agroekosystémů. Opatření budou směřovat zejména k podpoře lokálních populací samotářek, a to vytvořením optimálních podmínek pro jejich hnízdění a zavedení řízených chovů původních druhů včel rodu Osmia pro opylování ovocných stromů. Dále bude vytvořena metodika testování vlivu prostředků ochrany rostlin (POR) na samotářské včely OMICS přístupem, která bude využitelná pří prokazování rizik stávajících i nově registrovaných POR. Výsledky projektu povedou k finančně nenáročnému a účinnému opylení entomofilních plodin zejména v jarním období, kdy je opylení včelou medonosnou nedostačující (chladno, nízká početnost).