Aktuálně - Životní prostředí

Úspěch ALS Radiochemie ve zkoušení způsobilosti

8.6.2022

ALS Czech Republic je jedním z největších komerčních poskytovatelů služeb v oblasti analytické chemie.

Naše laboratoře, kromě akreditace Českého institutu pro akreditaci (ČIA), disponují řadou dalších akreditací a certifikací. Jedním z nich je Povolení Státního ústavu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) pro provádění radiochemických zkoušek. Tuto oblast testování zajišťuje expertní pracoviště ALS v České Lípě.

V rámci akreditace je naší povinností neustále prokazovat funkčnost našeho systému kvality. Jedním z nástrojů kontroly kvality práce a způsobilosti laboratoří je účast v národních a mezinárodních mezilaboratorních porovnáních, Zkoušení způsobilosti je významným nástrojem posuzování kvality vlastních výsledků dosahovaných laboratoří a též je jedním z prostředků posouzení kompetence-způsobilosti a kvality práce laboratoře ze strany koncového uživatele výsledků anebo akreditačního orgánu (Metodický list č. 5, Eurachem-ČR). Zkoušení způsobilosti (někdy se zkráceně používá anglické zkratky PT) je součástí systému řízení kvality. Laboratoř prokazuje shodu svých výsledků (spolu s dalšími pracovišti) pomocí testování vzorků připravených specializovanými renomovanými poskytovateli. Shromážděné výsledky z různých laboratoří pak poskytovatelé PT následně vyhodnocují oproti jim známé hodnotě testovaného parametru.

Laboratoř radiochemie v České Lípě je ve zkoušení způsobilosti dlouhodobě velmi úspěšná.

V posledních pěti letech se tato laboratoř ALS účastnila srovnávacích testů pořádaných organizátory ASLAB, SÚJB a ERA.  Zkoušeno bylo celkem 121 parametrů. U 111 (92%) parametrů byla absolutní hodnota hodnotícího ukazatele z-scóre menší než 2, což znamená úspěšné prokázání způsobilosti. U dalších 8 parametrů byla absolutní hodnota z-scóre mezi 2 a 3 a při započtení nejistot jsou tyto hodnoty rovněž vyhovující. Výsledky těchto porovnání jsou důkazem, že laboratoř radiochemie je provozována na vysoké úrovni kvality, díky svému modernímu přístrojovému vybavení a zejména kompetentním a zkušeným pracovníkům.

Široký rozsah radiologických zkoušek a velká různorodost typů vzorků, které je naše laboratoř schopna zpracovávat, je přitom ve světě ojedinělá.

V prosinci 2021 obdržela laboratoř ALS v České Lípě výsledky z posledního zkoušení způsobilosti, organizovaného společní ERA (USA). V rámci tohoto programu byly porovnány výsledky 21 radioizotopů v různých matricích (zemina, rostlinný materiál). Z 21 reportovaných výsledků bylo 20 (95%) výsledků vyhovujících, což je dokladem, že se laboratoři v České Lípě úspěšně daří naplňovat základní poslání naší společnosti, tj. poskytovat kvalitní, reprodukovatelná a spolehlivá data.

Certifikát dokládající uznání laboratoře ALS v tomto mezinárodním porovnání (v anglickém originále Certificate of Recognition), vydaný společností ERA, je příjemným připomenutím skvělé práce laboratoře ALS v České Lípě.