Aktuálně - Životní prostředí

Voda v krasu - A jak je to s podzemními a povrchovými vodami

18.10.2022

V únoru 2023 oslavíme 10 let vzájemné spolupráce s CHKO Moravský kras. 

Pesticidy jsou zatížená i chráněná krajinná území. Společnost ALS prováděla dlouhodobý monitoring pesticidů v zeminách, povrchových, podzemních a skapových vodách v rámci projektu TAČR 2018 – 2022 (TH03030178) Nové metody hodnocení rizik přípravků na ochranu rostlin vůči necílovým organismům: Hodnocení rizik zatížení prostředí xenobiotiky na diverzitu. 

Již tento čtvrtek bude naše kolegyně @Taťána Halešová prezentovat dosavadní výsledky prováděného výzkumu v rámci programu Asociace pro vodu ČR pořádaným CZWA v on-line semináři. Celý projekt má sloužit jako podpora nově připravované legislativě na ochranu podzemních vod.