Webtrieve

Akreditované laboratoře ALS Czech Republic nabízí v rámci maximální podpory svým zákazníkům pohodlný a jednoduchý přístup k výsledkům laboratorních rozborů a jejich další zpracování.  

Poskytujeme inovativní služby, které umožňují lepší správu dat, zakázek a projektů. K tomuto účelu jsme vyvinuli aplikace, ke kterým naši administrátoři také poskytují plnou podporu a poradenství.

WebtrieveTM - On-line přístup k výsledkům 

 • zjednodušuje a urychluje přístup k laboratorním datům
 • přímé spojení s laboratorní databází ALS
 • umožňuje zákazníkům přístup k naměřeným výsledkům
 • slouží jako archiv výsledků - přístup k úplné historii zakázek.
 • vysoká úroveň zabezpečení - stejně jako laboratorní databáze ALS, ze které jsou data čerpána, je WebtrieveTM zabezpečeným systémem a vylučuje přístup neoprávněným osobám - veškerá komunikace probíhá šifrovaným spojením aplikace WebtrieveTM se zákazníkem.

Výhody on-line přístupu zákazníka a k výsledkům  

 • Přístup k analytickým výsledkům v reálném čase prostřednictvím internetu
 • Dostupnost analytických výsledků na všech místech s připojením k internetu
 • Snadná identifikace přiřazených laboratorních čísel k zakázkám a vzorkům
 • Prohlížení dílčích výsledků již dokončených analýz bez nutnosti čekat na uzavření celé zakázky
 • Zobrazení výsledků několika zakázek současně na jedné obrazovce – možnost porovnávání
 • Možnost exportu výsledků do Excelu – tvorba reportů do projektů, analýza dat v čase, bez nutnosti manuálního přepisování výsledků
Porovnání výsledků s legislativními či vlastními limity přímo v aplikaci a možnost reportu do Excelu
 
Chcete se zaregistrovat do WebtrieveTM?

 

ALS Data Přenos - přímé elektronické přenosy dat z databáze ALS do databáze zákazníka

 • Pro snadnější zpracování výsledků, poskytujeme svým zákazníkům jednoduché technologické řešení ALS Data Přenos, které ulehčuje zpracování výsledků. ALS Data Přenos poskytne ke každé zakázce soubor s daty ve formátu vhodném k načtení do vašeho laboratorního systému jako je např. Analab nebo Labsystém.

Výhody ALS Data Přenosu

 • Více komfortu – prohlížíte naše výsledky ve vaší databázi
 • Přímé načtení výsledků vylučuje chyby při manipulaci s daty
 • Není třeba přepisovat naše výsledky do své databáze
 • Používáte svůj laboratorní systém, který znáte nejlépe
 • Přímé elektronické přenosy urychlují reportování výsledků
 • Analytické výsledky lze reportovat přímo ve vašich protokolech

Pro zřízení přístupu do WebtrieveTM a pro navržení optimálního řešení požadavků na zpracování vašich výsledků doporučujeme kontaktovat regionálního obchodního zástupce či pobočku, případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo emailem na customer.support@alsglobal.com. Ochotně Vám připravíme řešení pro vaši konkrétní potřebu.