Aktuálně

ALS Czech Republic nabízí stanovení vybraných perfluorovaných látek (PFC) ve vodě.

5.1.2015

Perfluorované látky (PFCs) patří mezi persistentní organické polutanty (POP). Našly uplatnění v řadě průmyslových odvětví – např. ošetření povrchu koberců, tkanin, kůže a papíru, protipožární pěny, výroba nátěrů a aditiv do nátěrových hmot, výroba čisticích prostředků, pesticidů a další použití.

PFC mají škodlivý vliv na životní prostředí, kde se hojně vyskytují a díky své stabilitě a odolnosti vůči rozkladu zde přetrvávají po desetiletí. Kumulují se v živočišných tkáních a prostřednictvím potravních řetězců vstupují do lidského organismu.

Vzhledem k  nežádoucím vlivům na životní prostředí a zdraví (toxicita, bioakumulace) je používání těchto látek postupně omezováno.

Členské státy EU sledují koncentraci perfluoroktansulfonové kyseliny a dalších derivátů (PFOS) v povrchových vodách na základě směrnice evropského Parlamentu a Rady 2000/60/ES (novela 2013/39/EU). V České republice je tato směrnice implementována v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. (novela 23/2011 Sb.).

Laboratoř ALS pro stanovení těchto látek používá moderní přístrojové vybavení. Jsou k dispozici dva přístroje LC/MS-MS, tj. ultra účinná kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí. Tým zkušených analytiků zoptimalizoval postup, který je založen na metodě přímého nástřiku s přídavkem značeného extrakčního standardu. V současné době metodou stanovíme 17 perfluorovaných látek s limitem stanovitelnosti 0,01 ug/L pro každý analyt. Metoda je plně validována a akreditována.