farmaceutické rozbory

ALS PHARMACEUTICAL

ALS Czech Republic, s.r.o. působí na trhu jako spolehlivý partner v oblasti testování farmaceutických výrobků, surovin a doplňků stravy.

Naše laboratoř farmaceutických analýz nabízí výrobcům, dovozcům a vývozcům humánních a veterinárních léčivých přípravků, zdravotnickým zařízením, výzkumným a vývojovým pracovištím z oblasti farmaceutického průmyslu, státní správě a veřejným subjektům širokou škálu zkoušek prováděných plně kvalifikovanými a zkušenými analytiky. Disponujeme špičkovým instrumentálním vybavením a jsme tak schopni dynamicky reagovat na individuální potřeby našich klientů. Díky zázemí mezinárodní společnosti můžeme průběžně modernizovat přístrojové vybavení laboratoře a neustále tak zlepšovat naše služby zákazníkům.

ALS Czech Republic je držitelem certifikátu správné výrobní praxe (SVP/GMP) vydaného SÚKL pro zkoušení humánních léčiv a držitelem povolení ÚSKVBL pro zkoušení veterinárních léčiv. Dále je pravidelně auditována našimi českými i zahraničními zákazníky a jejich příslušnými dozorovými orgány - SÚKL, FDA.

Laboratoř farmaceutických analýz nabízí služby v těchto oblastech:

  • Kontrola kvality finálních výrobků (humánní i veterinární léčiva) pro propouštění šarží na trh
  • Testování vstupních surovin a meziproduktů ve farmaceutické výrobě
  • Vývoj, validace a verifikace analytických metod
  • Analýzy dle ČL, Ph.Eur., USP

Kromě laboratorních analýz Vám nabídneme konzultace ve vztahu k lékopisným požadavkům ČL/Ph.Eur./USP či pomoc s výběrem analýz směřujících k odkrytí problému ve výrobě; zabezpečujeme také svoz vzorků.

Farmak pro analýzu