Tribologie - kontakty

Vladimír Nováček

Tel: 284 081 508
E-mail: vladimir.novacek@alsglobal.com

ZUZANA BARDOvá

Tel: 734 646 563
E-mail: zuzana.bardova@alsglobal.com

MARTINA DUŠKOVÁ

Tel.: 284 081 575
E-mail: martina.duskova@alsglobal.com

ALS Czech Republic, s.r.o. poskytuje možnost převzetí vzorků nejen v hlavní pražské laboratoři, ale také na našich environmentálních pobočkách po celé republice. 
Jejich kompletní seznam a kontakty naleznete zde.