Životní prostředí

ALS ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Divize Životní prostředí analytických laboratoří ALS Czech Republic se specializuje na monitoring a rozbory složek životního prostředí v širokém rozsahu typů vzorků. Naše služby poskytujeme po celém území České republiky.

V našich špičkově vybavených laboratořích provádíme chemické, fyzikální, anorganické, organické, radiologické, mikrobiologické a toxikologické analýzy dle příslušné aktuální legislativy ČR i požadavků zákazníka.

Nabízíme:          

NAŠE SLUŽBY JSOU URČENY:

Firmám, které působí v oblasti nakládání s odpady, hydrogeologie, sanačních prací, ekologie, monitoringu životního prostředí, technických služeb, stavebnictví, recyklace, facility managementu, průmyslu, zemědělství, vodohospodářství (ČOV, VAK), měření emisí.

Živnostníkům a podnikatelům provozujícím hotely, penziony, ubytovny, restaurace, bazény, koupaliště atp. pro splnění zákonných povinností ohledně sledování kvality vod.

Obcím spravujícím obecní vodovod, ČOV, technické služby apod.

Domácnostem s vlastním zdrojem pitné vody, bazénem, ČOV apod.

DALŠÍ sLUŽBY

 • Akreditované odběry vzorků certifikovanými vzorkaři
 • Non-stop příjem vzorků na centrále v Praze
 • Vzorkovnice zdarma a zajištění logistiky vzorků
 • On-line výsledky, výsledky do mobilu
 • Vysoká kapacita laboratoří
 • Semináře, odborná školení na míru, klientské dny
 • Konzultační linka

NAŠE PŘIDANÁ HODNOTA

 • Působnost v 11 městech v ČR
 • Kvalitní a spolehlivá data
 • Transfer dat do vaší databáze
 • Vyhodnocení dle vybraných vyhlášek
 • Průběžná aktualizace analýz při změně legislativy
 • Ochrana informací klientů, diskrétnost
 • Skladování a likvidace vzorků