EnviroMail_12

ALS Net Zero závazky a naše plány ve prospěch zaměstnanců, klientů, komunit a akcionářů

stáhnout PFD
EnviroMail_12_Evropa_ALS Net Zero 2050 a naše cesta ke splnění závazků

Společnost ALS si uvědomuje, že změna klimatu je jedním z klíčových problémů naší doby. Prostřednictvím různých akcí v oblasti udržitelnosti, které vždy spojuje hlavní hodnota ALS, tedy STAROSTLIVOST, usilujeme o dosažení pozitivního dopadu na celkové globální klima.

Společnost ALS se snaží přispět ke zlepšení situace a ochraně životního prostředí pomocí svého vědeckého přístupu, inovací, a využívání nejlepších postupů a metod. V letošním roce schválilo představenstvo společnosti ALS závazek dosáhnout nulových emisí uhlíku do roku 2050. Tento závazek je uveden v naší každoroční zprávě o udržitelnosti. Společnost ALS s potěšením sdílí své milníky a cíle i se svými klienty.

Problematika udržitelnosti

ALS se snaží přispět ke
zlepšení světa prostřednictvím inovací, vědy a pevnému závazku k využívání nejlepších postupů a metod. V letošním roce správní rada společnosti ALS schválila závazek dosáhnout
nulových emisí uhlíku do roku 2050, jak je shrnuto v naší
každoroční zprávě
o udržitelnosti (odkaz na
následující stránce). Společnost ALS s potěšením sdílí své
milníky a cíle i se svými klienty.Problematika udržitelnosti

V roce 2021 vypracovala společnost ALS svou strategii, která má vést k pozitivnímu ovlivnění klimatu.

Primárním cílem je snížení emisí ve scope 1 a 2 o 40 % do roku 2030. Ke konci fiskálního roku 2023 (březen 2023) společnost ALS již dosáhla snížení o 58 % a dosáhla tak uhlíkové neutrality ve scope 1 a 2, a to s velkým časovým předstihem. Ve stejném měsíci byl projednán a odsouhlasen další klíčový milník společnosti ALS, kdy byl schválen celkový plán dosažení nulové uhlíkové stopy do roku 2050. Na naší mapě k ALS Net Zero 2050 jsou definovány a zobrazeny stěžejní milníky, úspěšně dokončené akce jsou zvýrazněny zeleně.

Další podrobnosti

Současné klíčové projekty zahrnují: nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů z distribuční sítě (využíváme více než 90 % energie z obnovitelných zdrojů ve všech provozech), dále instalaci více než 1,8 MW solárních fotovoltaických systémů na 16 místech, pokračující implementaci našich standardů ALS pro zelené budovy, které jsou zaměřeny na systémy vytápění, izolaci budov, LED osvětlení, energeticky úsporná zařízení a vybavení, přechod na elektrická vozidla (EV) a zapojení zaměstnanců do přijímání klimaticky příznivých praktik s cílem snížit skutečnouenergetickou spotřebu.

Závazek společnosti ALS k nulovým emisím uhlíku zahrnuje snížení absolutních emisí scope 1 a 2 o 95 % a emisí scope 3 o 90 % do roku 2050 ve srovnání s výchozím rokem 2020. Vzhledem k náročným požadavkům na používání chemikálií, plastů, skleněného laboratorního nádobí a významnému ohřívání a chlazení vzduchu díky používání digestoří, které způsobují částečné cirkulace laboratorního vzduchu, představují vytyčené cíle velmi náročný úkol.
Mapa stanovené cesty (Road Map) společnosti ALS zahrnuje střednědobý cíl snížit absolutní emise skleníkových plynů scope 1 a 2 do roku 2030 o 78 %, ve srovnání s výchozím rokem 2020.

V příštích dvou letech provede společnost ALS nový výpočet emisí skleníkových plynů patřících do scope 3, abychom si ověřili odhad, který byl dokončen ve fiskálním roce 2023. Na základě výsledků bude vypracován akční plán pro dopravu, nákupy zboží/služeb, vznikající opad a dojíždění zaměstnanců do práce. Následně bude pro scope 3 stanoven krátkodobý cíl do roku 2030.

Prioritními akcemi v následujících 5 letech budou:

  • Nakupování elektřiny z obnovitelných zdrojů pro více než 95 % našich provozů.
  • Instalace dalších solárních fotovoltaických systémů (ve fiskálním roce 2024 bylo doposud instalováno 7 systémů, dalších 9 systémů bude dokončeno na začátku fiskálního roku 2025).
  • Přeměna plynových pecí a kotelen na elektrické (kde bude možno).
  • Výběr vozidel s vyšší energetickou účinností; do roku 2030 má být 30 % flotily vozidel hybridních a elektrických.
  • V případě nových laboratoří a při renovacích přechod na směrnice ALS pro zelené budovy (lepší izolace, efektivnější vytápění a chlazení, solární fotovoltaické systémy, vylepšené systémy správy budov).

Jsme rádi, že můžeme sdílet naše závazky se zainteresovanými stranami. Neváhejte kontaktovat vašeho místního zástupce společnosti ALS pro další informace.