ALS Limited

S více jak 350 pobočkami, působící více jak v 55 zemích napříč Austrálií, Severní a Jižní Amerikou, Afrikou, Asii a Evropou, je ALS Limited jedním z největších poskytovatelů laboratorních služeb. 
 
ALS Limited (původně Campbell Brothers Limited) působí převážně v oblasti analytického testování. V této oblasti se především zaměřuje na dodávání špičkových služeb ve čtyřech hlavních divizích:
Minerals (Geochemistry, Metallurgy, Mine Site a Inspection); Life Sciences (Environmental, Food & Pharmaceutical, Animal Health a Electronics); Energy (Coal a Oil & Gas) a Industrial (Asset Care a Tribology) a k tomu nabízí širokou škálu služeb pro klienty, které jsou bezkonkurenční.