ALS Czech Republic

ALS Czech Republic provozuje moderní analytické laboratoře akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních měření. Prováděné analýzy pokrývají převážně oblast životního prostředí, potravin, farmacie a olejů. 

Společnost ALS Czech republic, s.r.o. vznikla 31. 8. 2006 sloučením společností Ecochem a ALS Czech Republic a je součástí nadnárodního seskupení ALS Laboratory group. 

Vstup společnosti ALS představuje nejvýznamnější mezník v historii laboratoří Ecochem. Nová společnost úspěšně navázala na dlouholetou tradici této významné české laboratoře a v současné době zaujímá vedoucí pozici na českém trhu. 

Náš tým kvalifikovaných a zkušených expertů spolu s nejmodernějším přístrojovým vybavením je schopen dynamicky reagovat na individuální potřeby našich klientů. Dlouholetá zkušenost na trhu nám umožňuje efektivně řešit rozsáhlé projekty. 

Zázemí silné nadnárodní společnosti nám dovoluje pravidelně investovat do nového vybavení a informačních technologií, zlepšovat systém zabezpečení kvality a zvyšovat kvalifikaci našich zaměstnanců. 

Základním posláním společnost ALS je pomáhat našim klientům kvalifikovaně a informovaně rozhodnout tím, že poskytujeme spolehlivá, konzistentní a reprodukovatelná laboratorní data.