Laboratoře ALS

Aktuálně

Implementace skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) pro stanovení azbestu a další možnosti využití

19.11.2018
Laboratoře ALS Czech Republic investovaly v minulém roce do pořízení skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) VEGA 3 firmy TESCAN. Aktuálně bychom Vás rádi seznámili s jeho možnostmi v oblasti stanoveních azbestu a dalších možnostech využití tohoto zařízení. Stanovení azbestu prostřednictvím SEM je výrazně přesnější... Přečíst více »

Laboratoře ALS získaly povolení k provádění měření a hodnocení NORM materiálů

12.11.2018
Laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o. již dlouhodobě provozují vysoce kvalifikované pracoviště zajišťující radiologické rozbory vod, pevných materiálů i biotických vzorků. Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem našich pracovníků a komplexnímu vybavení laboratoře se nám podařilo získat rozhodnutí SÚJB k vykonávání služeb... Přečíst více »

Laboratoře ALS participovaly na dokončení likvidace skládky kalů ve Vratimově

7.11.2018
Dne 1.11. 2018 proběhl poslední kontrolní den v areálu bývalých papíren ve Vratimově, kde byla nepovolená skládka nebezpečného odpadu vzniklá v letech 2010 – 2011. Na skládce byly umístěny odpady z lagun Ostramo, kde probíhá dlouhodobá sanace. Po dobu 8 let tedy okolní obyvatelé museli snášet zápach z této skládky... Přečíst více »

Partner projektu

 

 

 

Partner studijního oboru vŠCHT

Přidejte si nás

ALS Informativní Zpravodaj