Laboratoře ALS

Aktuálně

Stanovení pesticidů ze skupiny pyrethroidů ve vodách

18.2.2020
Použití pyrethroidních pesticidů
Pyrethroidy jsou látky, které v současnosti patří celosvětově mezi nejčastěji používané insekticidy a to především díky zákazu používání některých jiných organochlorových a organofosfátových insekticidů. Pyrethroidy tak představují aktivní složky mnoha insekticidních... Přečíst více »

Optimalizace stanovení PAU ve vzorcích znovuzískaných asfaltových směsí

5.2.2020
Od okamžiku platnosti vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem se problematika stanovení polyaromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových směsích stala intenzivně diskutovaným a rozvíjeným... Přečíst více »

Připravujeme pro vás únorový tribologický kurz

21.1.2020
Vážení zákazníci,
dovolujeme si vás pozvat na tradiční kurz „Analýzy olejů a sledování stavu strojů“ s následujícími tématickými okruhy: ... Přečíst více »

Stanovení glyfosátu v zeminách

13.1.2020
Vážení zákazníci, bez jakékoliv nadsázky je možné říct, že herbicid glyfosát představuje i pro laickou veřejnost jeden z nejznámějších pesticidů vůbec. Herbicidní přípravky, ve kterých je glyfosát přítomen jako hlavní účinná látka, jsou považovány za univerzální, totální a systémové... Přečíst více »

Partner projektu

 

 

 

Partner studijního oboru vŠCHT

Přidejte si nás

ALS Informativní Zpravodaj