Laboratoře ALS

Aktuálně

Konzervace vzorků po odběru – důležitý prvek kvality analytických služeb

5.12.2019
Laboratoř ALS provedla rozsáhlý výzkum, který prokázal vliv konzervace vzorku na stabilitu těkavých organických látek, jako je benzen, toluen a xylen. Rozsah a rychlost jejich (bio)degradace nelze často u reálných vzorků předem odhadovat, ke změnám v koncentraci těchto látek však může být významně ovlivněn již v průběhu několika málo hodin. Použití... Přečíst více »

Zástupci oddělení potravin se zúčastnili školení pro interní auditory systému bezpečnosti krmiv GMP+

19.11.2019
Zástupci ALS sekce potravin se zúčastnili školení pro interní auditory systému bezpečnosti krmiv GMP+, pořádaných TÜV SÜD Czech s.r.o. Na školení se naši kolegové seznámili s aktuálními i plánovanými změnami ve standardu GMP+ a relevantními požadavky standardu GMP+, s aktuálními informacemi z oblasti úředních... Přečíst více »

ALS na konferenci Analytika odpadů XVII

7.11.2019
V Třebíči se konala tradiční dvoudenní konference Analytika odpadů, setkání zástupců laboratoří, státní správy, společností nakládajících s odpady zástupců z řad Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí. Tato událost je věnována zejména výzvám, se kterými se... Přečíst více »

Stanovení izotopu uhlíku C-14 v pevných vzorcích

5.11.2019
Laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o. již dlouhodobě provozují vysoce kvalifikované pracoviště zajišťující stanovení izotopu uhlíku C-14. Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem našich pracovníků a komplexnímu vybavení laboratoře se nám podařilo získat akreditaci na tento typ stanovení. Námi zavedená metoda umožňuje stanovení tohoto parametru v... Přečíst více »

Partner projektu

 

 

 

Partner studijního oboru vŠCHT

Přidejte si nás

ALS Informativní Zpravodaj