Laboratoře ALS

Aktuálně

Laboratoře ALS získaly povolení k provádění měření a hodnocení NORM materiálů

12.11.2018
Laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o. již dlouhodobě provozují vysoce kvalifikované pracoviště zajišťující radiologické rozbory vod, pevných materiálů i biotických vzorků. Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem našich pracovníků a komplexnímu vybavení laboratoře se nám podařilo získat rozhodnutí SÚJB k vykonávání služeb... Přečíst více »

Laboratoře ALS participovaly na dokončení likvidace skládky kalů ve Vratimově

7.11.2018
Dne 1.11. 2018 proběhl poslední kontrolní den v areálu bývalých papíren ve Vratimově, kde byla nepovolená skládka nebezpečného odpadu vzniklá v letech 2010 – 2011. Na skládce byly umístěny odpady z lagun Ostramo, kde probíhá dlouhodobá sanace. Po dobu 8 let tedy okolní obyvatelé museli snášet zápach z této skládky... Přečíst více »

ALS bude přednášet na konferenci Analytika odpadů V

31.10.2018
ALS představí své odborné příspěvky na konferenci Analytika odpadů V, která se koná 21. – 22. 11. v hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli. Moderní persistentní organické polutanty Vedoucí laboratoře organických analýz Václav Šístek popíše oblast persistentních organických polutantů (POPs), jejichž výskytu ve... Přečíst více »

Partner projektu

 

 

 

Partner studijního oboru vŠCHT

Přidejte si nás

ALS Informativní Zpravodaj