Laboratoře ALS

Aktuálně

Testy trvanlivosti - u nás jednoduše!

14.6.2021
Ve snaze chránit zdraví spotřebitelů a zajistit, aby produkty měly po celou dobu setrvání v obchodní sítí vyhovující kvalitu, ukládá Nařízení (EU) č. 1169/2011 v aktuálním znění výrobcům potravin povinnost uvádět na obalech svých výrobků (až na výjimky) datum minimální trvanlivosti či datum použitelnosti. ... Přečíst více »

Výzva z Norských fondů pro snížení zátěže vod léčivy a hormony

9.6.2021
V nově vyhlášené dotační výzvě z Norských fondů rozdělí Státní fond životního prostředí v rámci části „Trondheim“ 94 milionů korun určených na inovativní opatření v oblasti nových technologií pro čisté povrchové vody – zbavených zbytků léčiv a hormonů, které mohou mít toxický účinek na necílové organismy. ... Přečíst více »

Monitoring výskytu of SARS-CoV-2 ve vodách

2.6.2021

Studie ukázaly, že monitoring výskytu SARS-CoV-2 v odpadních vodách je efektivní nástroj při předcházení šíření infekce.

 ... Přečíst více »

Kontrola bezpečnosti doplňků stravy

17.5.2021
Doplňky stravy jsou zvláštní kategorií potravin a jsou definovány jako potravina, „jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích“.... Přečíst více »

Partner projektu

 

 

 

Partner studijního oboru vŠCHT

Přidejte si nás

ALS Informativní Zpravodaj