Laboratoře ALS

Aktuálně

Asfalt již nemusí být odpadem

11.9.2019
Analýza PAU ve vzorcích znovuzískaných asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. Dne 1.6.2019 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Je výsledkem společné práce Ministerstva životního... Přečíst více »

Budeme přednášet na konferenci Hydroanalytika 2019

9.9.2019
Naše společnost bude, stejně jako loni, aktivním účastníkem již 8. ročníků konference Hydroanalytika 2019, zaměřené na anyltickou chemii.  Naše zástupkyně vystoupí s příspěvkem na téma UHPLC-MS/MS analýza a monitoring 1,2,4-triazolu v životním prostředí.  Triazolové fungicidy představují jednu z největších a... Přečíst více »

Budeme se účastnit konference Voda 2019

4.9.2019
I tento rok se naše laboratoře ALS budou účastnit již 13. bienální konference Voda, která se bude konat 18. - 20. září v Poděbradech.  Naše zástupkyně vystoupí s příspěvkem pod názvem "Znečištění zdrojů pitných vod pesticidy a léčivy", který detailně seznámí účastníky s možným rizikem... Přečíst více »

Pro stanovení bakteriálních endotoxinů jsme snížili detekční limit metody

13.8.2019
Jedním ze základních stanovení ve farmaceutickém oboru je stanovení bakteriálních endotoxinů (LAL testy). Při tomto stanovení se zjišťuje množství pyrogenních látek ve vzorku. Pyrogenní látky jsou všechny látky, které mohou způsobit u pacienta po požití nebo aplikaci medikamentu zvýšenou tělesnou teplotu. Testování finálních výrobků je nedostačující a je potřeba sledovat výskyt pyrogenních látek během celého výrobního procesu.... Přečíst více »

Partner projektu

 

 

 

Partner studijního oboru vŠCHT

Přidejte si nás

ALS Informativní Zpravodaj