Laboratoře ALS

Aktuálně

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)

14.9.2021
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou látky vznikající při silném ohřevu a při spalování organických sloučenin za omezeného přístupu kyslíku při teplotách 500 až 900 oC, jejichž negativní účinek na člověka se může projevit nádorovým... Přečíst více »

EU snižuje limity pro těžké kovy, kadmium a olovo

31.8.2021
Evropská komise stanovila nové maximální limity pro olovo a kadmium v ​​dětské výživě, doplňcích stravy a v řadě dalších potravin. Opatření platí od 30. srpna pro limity olova a o den později pro kadmium.... Přečíst více »

Radiologická laboratoř ALS

20.8.2021
Obsahy radionuklidů v potravinách se sledují v souvislosti s následky jaderných havárií a testováním jaderných zbraní. Sr-90 a Cs-137 jsou produkty jaderného štěpení uranu a plutonia, nachází se např. ve vyhořelém palivu jaderných reaktorů. Radionuklidy jsou obsaženy ve všech formách života. Jejich zdroje v prostředí jsou... Přečíst více »

ALS expanduje na další trhy v Evropě

2.8.2021
Společnost ALS Limited, přední světová společnost v oblasti testování, inspekce a certifikace rozšiřuje nabídku svých analytických služeb v oblasti Life Sciences a současně i svou geografickou přítomnost v Evropě získáním 49% podílu ve významné evropské farmaceutické společnosti. Jak bylo včera oznámeno,... Přečíst více »

Partner projektu

 

 

 

Partner studijního oboru vŠCHT

Přidejte si nás

ALS Informativní Zpravodaj