Aktuálně

ALS Czech Republic se svými zaměstnanci podpořila Světový Den vody

31.3.2017

I letos jsme aktivně přispěli na dobrou věc a angažovali se v sociálně prospěšné aktivitě, jejímž posláním je podpora zájmu veřejnosti, odpovědných orgánů a institucí na ochranu vodních zdrojů a jejich hospodárného využívání.

Od 10. 3. do 23. 3. 2017 jsme tak v ALS zahájili dobrovolnou zaměstnaneckou sbírku Voda znamená život ke Světovému dni vody. Tato solidární akce nám připomíná, jak naléhavá je potřeba obhajovat hospodárné nakládání s vodními zdroji na celém světě a apelovat na udržitelné využívání vodních prostředků k zachování životního prostředí.

Přispívali jsme hotovostí do kasičky na recepci nebo zasílali peněžitý dar přímo na účet organizace Člověk v tísni. Vybranou částku od zaměstnanců, kterou společnost ALS Czech Republic zdvojnásobila, využije Člověk v tísni na budování hlubinných vrtů a opravy či výměny jejich nefunkční části (potrubí, vodní čerpadla apod.) pro etiopský venkov.