Aktuálně

ALS Czech Republic zefektivnila metody stanovení kyanidů ve vodách

12.10.2015

V našich laboratořích ALS stále usilovně pracujeme na zkvalitňování našich služeb a analytických metod s akcentem na kvalitní a rychlé zpracování dodávaných vzorků.

V této souvislosti investovala naše laboratoř anorganické chemie do koupě kontinuálního průtokového analyzátoru (CFA) na stanovení kyanidů, se kterým mají velmi pozitivní zkušenosti ALS pobočky po celém světě. Cílem koupě nového přístroje je automatizace a zefektivnění metody včetně integrované přípravy vzorku (rozklad a destilace) a ve svém důsledku lepší služby pro Vás, naše zákazníky.

Na nový přístroj převádíme stanovení celkových, volných (snadno uvolnitelných) kyanidů, dále stanovení kyanidů disociovatelných slabou kyselinou a komplexních kyanidů.

Hlavní výhody:

  • Snížení objemu vzorku potřebného na analýzu na objem 60 ml (vzorkovnice fixované 0,5 ml 20%NaOH (ph>12))
  • Zkrácení doby analýzy
  • Možnost expresního zpracování vzorků, snížení nákladů na dopravu většího počtu vzorků do ALS
  • Automatizace metody včetně ředění vzorků a exportu dat Þ minimalizace variability způsobené lidským faktorem v průběhu analýzy

Stanovení kyanidů vychází z těchto legislativních norem:

  • ČSN ISO 5667-3 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi
  • ČSN 75 7415 Jakost vod – Stanovení celkových kyanidů po destilaci – Metoda fotometrická, odměrná a potenciometrická
  • ČSN ISO 6703-2 Jakost vod – Stanovení kyanidů, Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů
  • ČSN EN ISO 14403-2 Kvalita vod – Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) – Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
  • SM 4500, part I – Weak Acid dissociable Cyanide

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

na naší zákaznické lince +420 226 226 228

nebo na customer.support@alsglobal.com

Váš ALS tým