Aktuálně

ALS Limited přispěla sbírkou na pomoc lidem v požáry zasažených oblastech Austrálie

9.1.2020

Jak již pravděpodobněv všichni víte, celá Austrálie byla zasažena rozsáhlými požáry. V této souvislosti se na nás obrací naši kolegové s dotazy, jak mohou jako jednotlivci pomoci a jak jako společnost pomůžeme a přispějeme my.  

Existuje mnoho respektovaných neziskových charitativních organizací, které pomáhají lidem v nouzi. ALS uzavřela partnerství s Nadací pro obnovu venkova a regionální rozvoj (FRRR) www.frrr.org.au/bushfires. V rámci našeho firemního dárcovského programu „ALS Cares“ jsme přispěli FRRR finančním darem ve výši 40 000 USD, aby se ti, jejichž životy byly zasaženy požáry, mohli vrátit zpět do běžného života.

Náš tým HSE denně monitoruje situaci v postižených regionech napříč Austrálií a do tohoto dne nebyla zatím zasažena žádná zařízení ALS.

Několik zaměstnanců ALS muselo být se svými rodinami během nouzového stavu evakuováno a tento stav nadále trvá. Naštěstí zatím nebylo hlášeno žádné zranění ani ztráta majetku. Soucítíme se všemi, kterých se požáry týkají.

Děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli pomoci a přispěli. Vzhledem k geografickému rozpětí naší zaměstnanecké základny není snadné sbírku od jednotlivců koordinovat. Pokud chcete přispět osobně, můžete zvážit, zda tak učiníte přímo do FRRR prostřednictvím jejich webových stránek nebo jiných registrovaných charitativních organizací uvedených v níže uvedených odkazech.

www.news.com.au > Bushfire relief: How you can help those in need.

How to help bushfire victims, Capucine Yeomans, Editor at LinkedIn.

https://www.zoopraha.cz/aktualne/ostatni-clanky/12125-pomozte-s-nami-australske-faune-postizene-pozary