Aktuálně

ALS Oil & Lubricants prezentuje na mezinárodní odborné konferenci ÚDRŽBA 2023

14.9.2023

V termínu 20. - 21.9.2023 bude na zámku Liblice probíhat 19. ročník konference s podtitulem „Autonomní údržba a diagnostika zařízení aneb každý má vliv na kondici strojů“,

která se bude zaměřovat mimo jiné na problematiku autonomní údržby a využití technické diagnostiky v oblasti údržby strojů a zařízení. 

Za ALS Oil & Lubricants (Tribology) zde představí Zuzana Bardová a Tomáš Turan svoji přednášku:
„Jaké analýzy určují stav oleje a následné kroky k zajištění bezporuchového provozu stroje“. V prezentaci bude popsán význam fyzikálních a chemických parametrů, které jsou důležité pro vyhodnocení stavu olejů a strojů. Dále bude na praktických příkladech vysvětlen přínos rozborů pro údržbu z hlediska prodloužení živostnosti strojů, z hlediska ekonomiky a v neposlední řadě i z hlediska ekologie.

Na konferenci bude ALS Czech Republic mít i výstavní stolek, kde Vás naši kolegové rádi uvítají a pohovoří s Vámi o službách naší laboratoře, která se specializuje na analýzy olejů a maziv.

Těšíme se na vás!
Tým ALS Oil & Lubricants