Aktuálně

ALS bude přednášet o problematice pesticidů ve vodách na konferenci v Blansku

19.2.2015

Ve dnech 26. – 27. února 2015 se v hotelu PANORAMA Blansko koná konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod. Srdečně Vás zveme na přednášku paní Taťány Halešové, specialistky ALS Czech Republic na výskyt a analytiku pesticidů ve vodách. Znečištění vod antropogenními látkami patří mezi nejzávažnější problémy současného světa. V posledních letech vzrůstá zájem o důkladnější kontrolu znečištění vod průmyslovými nečistotami, farmaceutickými látkami a velmi aktuálně především pesticidními látkami, které se běžně používají.

Přednáška bude zaměřena na potenciální riziko kontaminace vod pesticidy, spotřebu pesticidů na území České republiky, chování a transport těchto látek v životním prostředí a moderních možnostech jejich stanovení a kontroly výskytu. Budeme dále informovat o již řešeném projektu LIFE2Water (Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod) realizovaného z komunitárního programu LIFE+. Tento program řeší ALS Czech Republic, s.r.o. ve spolupráci s AQUA PROCON s.r.o., Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Těšíme se na vaši účast a setkání s Vámi