Aktuálně

ALS expanduje na další trhy v Evropě

2.8.2021

Společnost ALS Limited, přední světová společnost v oblasti testování, inspekce a certifikace rozšiřuje nabídku svých analytických služeb v oblasti Life Sciences a současně i svou geografickou přítomnost v Evropě získáním 49% podílu ve významné evropské farmaceutické společnosti. Jak bylo včera oznámeno, došlo k akvizici 49% podílu ve společnosti NUVISAN, společnosti dodávající služby v oblasti farmacie s působností v Německu a ve Francii.

Společnost NUVISAN byla založena v roce 1979 a je v soukromém vlastnictví s více než 1 000 zaměstnanci a v posledním období zaznamenala příjmy ve výši cca 185 milionů EUR, přičemž vytvořila cca 40 milionů EUR zisku před zdaněním. NUVISAN působí v oblastech trzích smluvního výzkumu (CRO) a smluvního vývoje a výroby (CDMO), kde poskytuje služby testování léků během celého cyklu vývoje léčiv na tomto rychle rostoucím trhu.

Strategický význam akvizice

Akviziční strategie skupiny ALS se primárně zaměřuje na růst divize Life Sciences ve strategických potravinářských a farmaceutických zeměpisných oblastech a rozšíření nabídky služeb.

NUVISAN představuje rozšíření nabídky ALS v oblasti farmacie do segmentu vývoje léčiv, představujícího celosvětově trh o velikost cca 154 miliard EUR, který roste ročně o 4%. Kromě souladu s hlavním zaměřením ALS na testování, umožňuje provedená akvizice ALS expandovat do nových oblastí farmaceutického trhu s vysokou přidanou hodnotou.

Akvizice tohoto 49% podílu ve společnosti NUVISAN poskytuje platformu pro ALS k rozšíření nabídky od testování kontroly kvality až po „upstream“ služby v oblasti výzkumu a vývoje, které tvoří většinu výdajů farmaceutických klientů. Růst této oblasti trhu je poháněn významnými farmaceutickými společnostmi, které čím dál více využívají externích firem pro zajištění výzkumu a vývoje léčiv a testování. Důvodem jsou rostoucí tlak na efektivitu nákladů, nedostatek vlastních odborníků a vysoké odborné znalosti externích poskytovatelů, jako je NUVISAN.

NUVISAN také výrazně rozšiřuje geografickou přítomnost ALS v Evropě, zejména na klíčových trzích Německa a Francie. Vstup NUVISAN do stávající evropské a globální sítě ALS také umožní, aby tyto rozšířené služby byly nabízeny do nových geografických oblastí. Kromě toho bude NUVISAN „Centrem excelence“ pro inovace a technologický výzkum a vývoj pro celou farmaceutickou síť ALS. Globální platforma ALS Life Sciences bude na druhou stranu podporovat expanzi služeb NUVISAN na nové trhy.

Vyjádření vedení ALS k akvizici

Generální ředitel společnosti ALS Limited Raj Naran uvedl: „Jedná se o významné rozšíření našich schopností v oblasti Life Sciences, jelikož zintenzivňujeme naši přítomnost na strategicky důležitém farmaceutickém trhu. Umožní nám to přesunout naši nabídku služeb dále v dodavatelském řetězci do oblasti do vývoje a výzkumu léčiv, což výrazně rozšiřuje naše dostupné trhy. NUVISAN nám nabízí základnu na klíčových trzích Německa a Francie, které jsou dlouhodobě ambicí naší divize Life Sciences. Je to pro nás důležitá a vysoce strategická akvizice." Ukázali jsme naši schopnost získávat nové podniky do naší stávající sítě Life Sciences a společnost NUVISAN posune naši přítomnost na atraktivním trhu Life Sciences na další úroveň. “