Aktuálně

ALS otevřela v rámci Evropy novou pobočku v Rumusku

15.6.2015

Tato malá, ale renomovaná laboratoř v rumunské Ploieşti, působí na tamním trhu od roku 1992 a poskytuje vzorkovací a analytické služby pro široké spektrum klientů.

Rutinně poskytuje kompletní chemické a mikrobiologické analýzy různých typů vod a k charakterizaci půdy, včetně výluhových testů. Kromě jiného zajišťuje stanovení fyzikálních a základních chemických parametrů kovů, aniontů, ropných uhlovodíků, těkavých organických látek a polyaromátů.

Vyškolený tým vzorkařů zabezpečuje vzorkování zemin (včetně půdních sond) i vod (včetně odběrů čerpadly).

Mezi specializované služby patří stanovení znečišťujících látek v emisích i imisích, měření prašnosti a hluku. K těmto účelům jsou využívány dvě mobilní laboratoře, vybavené pumpami, přenosnými analyzátory spalin a těkavých látek

Laboratoř je akreditována podle normy dle EN ISO/IEC 17025:2005 (RENAR).