Aktuálně

ALS pokračuje s přednáškami na konferencích o vodě i v zahraničí

13.9.2017

Září je již tradičně pro odbornou veřejnost ve znamení konferencí. Zástupci ALS jak za centrální pražské laboratoře, tak za sesterskou společnost ALS Slovakia se budou účastnit kongresu, „Pitná voda 2017“, který se koná v Trenčianských Teplicích od 19. do 21. 9. Naše kolegyně, Taťána Halešová, představí svůj příspěvek o sledování pesticidních látek ve vodě a zemině na území České a Slovenské republiky. Seznam sledovaných pesticidů byl vybrán na základě předchozí analýzy rizik výskytu pesticidů v daném regionu, stejně tak se sledují známé relevantní metabolity. Obdobný přístup byl použit pro monitoring pesticidních látek na území Slovenské republiky.

Na bienální konferenci "Voda 2017", zaměřující se na aktuální problémy a směry vývoje ve vodním hospodářství, která se koná v Poděbradech ve dnech 20. až 22. 9. představí Taťána Halešová příspěvek, jež je zaměřen na sledování výskytu pesticidních látek a farmak v různých složkách životního prostředí, jakými jsou podzemní voda, povrchová voda, kohoutková voda, zemina, kal, odpadní voda atp. Prezentace se bude dále zabývat chováním a osudem těchto látek (transportem a životním cyklem) v prostředí. V příspěvku jsou uvedeny zajímavé výsledky monitoringů pesticidních látek a léčiv v různých typech vzorků.

Těšíme se na setkání s Vámi!