Aktuálně

ALS se účastnilo konference "Měření emisí a ochrana ovzduší"

5.6.2019

Vedoucí vývojového týmu laboratoří ALS, Ing. Kateřina Hubáčková se ve dnech 20.-21.5. zúčastnila již 24. ročníku konference „Měření emisí a ochrana ovzduší“ konané pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Tematicky konference pokrývala oblasti novinek v legislativě ochrany ovzduší, aktuální stanoviska týkající se měření emisí, změny technických norem, posuzování rizik v emisní laboratoři, zkušenosti z kontrolní činnosti dozorových orgánů a další poznatky z oboru.

Nedílnou součástí konference byla i prezentace a možnosti využití moderní přístrojové a laboratorní techniky.

Z této oblasti byl i odborný příspěvek laboratoře ALS Czech Republic, který se věnoval využití elektronové mikroskopie v oblasti analýzy částic. Laboratoře ALS Czech Republic využívají elektronový mikroskop typu VEGA 3 LMU od českého výrobce Tescan doplněný detektorem EDS a také modulem pro analýzu distribuce velikosti částic. Tato sestava významně rozšiřuje analytické využití přístroje, díky níž je možno poskytovat informace  nejen o početním  či procentuálním zastoupení jednotlivých velikostních tříd částic dle požadavku zadavatele, ale provést i jejich prvkovou analýzu a z výsledných dat usuzovat na původ zachycených částic.

Elektronový mikroskop má samozřejmě i další využití, především v oblasti stanovení azbestu v ovzduší, pracovním prostředí či ve stavebních a jiných materiálech. S touto analýzou mají pracovníci našich laboratoří mnohaleté zkušenosti. V oblasti ovzduší i pevných materiálů nabízíme akreditované stanovení početní koncentrace azbestových a minerálních vláknech včetně akreditovaných odběrů.

 

V případě dotazů na analýzu azbestu, analýzu částic či jakékoliv další využití techniky elektronové mikroskopie nás neváhejte kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.