Aktuálně

ALS v Liptovském Jánu představilo nové projekty se zaměřením na pesticidy a jejich význam

9.10.2018

ALS se účastnilo se svým příspěvkem o pesticidech konference „Pesticídy a mikropolutanty vo vodách“, která se konala v Liptovském Jánu minulý týden. Naše kolegyně Táňa Halešová uvedla problematiku pesticidů a představila národní i mezinárodní projekty, na kterých laboratoře ALS v souvislosti s výzkumem pesticidních látek participují.

Problematika pesticidů, především vysoká aplikace široké škály účinných látek, ale i následné stanovení jejich reziduí a metabolitů v životním prostředí, patří nestále k aktuálním otázkám zemědělství.  Je samozřejmé, že pesticidy dnes představují prakticky jediný možný nástroj jak zemědělské produkty ochránit od škůdců, hlodavců a plevele, a zajistit tak globálně dostatečnou produkci plodin. Využití pesticidů je tedy nezbytné. Na druhou stranu je ovšem nutné zajistit, aby jejich cílený efekt působil pouze v místě určení a nezpůsoboval další škody v rámci životního prostředí a ve výsledku neměl negativní vliv i na lidské zdraví.

V České republice je problematika pesticidů řešena na národní, evropské, ale i světové úrovni. Je nutné podotknout, že řešení výzkumných projektů již není otázkou pouze výzkumných organizací typu univerzit a specializovaných výzkumných pracovišť, ale stále více se problematikou a základním výzkumem zabývají i soukromé organizace, ať už se jedná o firmy, které pesticidy produkují, nebo kontrolní laboratoře, které testují jejich výskyt v plodinách, potravinách, vodě a životním prostředí.

K takovým laboratořím se řadí i laboratoře ALS Czech Republic, které se projektové činnosti věnují posledních 5 let. Snaží se tak přispět ke zviditelnění problematiky rostoucího výskytu reziduí pesticidů v různých složkách životního prostředí a hledání způsobu jejich eliminace tak, aby budoucí dopad nejen na lidské zdraví byl minimální.

Táňa Halešová poukázala i na skutečnost, že v současnosti se s pesticidními látkami setkáváme i na místech, kde bychom jejich přítomnost vůbec neočekávali, jako je tomu např. v chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Díky instrumentální vybavenosti laboratoří ALS a rozsahu běžně zpracovávaných analýz, vzrostla v posledních letech poptávka po participaci ALS na různých národních projektech. Účast ALS na výzkumných projektech je velmi žádaná, především díky rozhledu, který ALS bezpochyby za posledních téměř 10 let analýz pesticidů získala. Díky úzké spolupráci s partnery a zájmu o klienty vyplývají z výsledků další zajímavé témata a stále tak roste konkurenceschopnost laboratoří.