Aktuálně

Akreditace dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

26.9.2019

Vážení zákazníci, 

Dovolte nám s hrdostí oznámit, že naše laboratoře ALS Czech Republic s.r.o. byly, jako jedny z prvních laboratoří, akreditovány dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Úspěšně jsme absolvovali posouzení ze strany Českého institutu pro akreditaci (ČIA), zaměřené zejména na změny, které přišly s vydáním aktualizované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Právě obdržené osvědčení, jež bylo vydáno 4. 9. 2019 má číslo 453/2019. Posuzování probíhalo ve všech laboratořích ALS,  jak v Praze, tak v Pardubicích a v České Lípě.

V průběhu dvoutýdenního velmi náročného auditu bylo ze strany akreditačního orgánu konstatováno, že zavedené systémy naplňují požadavky aktualizované normy, a to včetně zcela nových požadavků týkajících se řízení dat a (validace laboratorního informačního systému) a opatření k zohlednění rizik a příležitostí. Nakonec jsme se velmi dobře vypořádali i s těmito dvěma kapitolami, i když tady bylo potřeba vyvinout trochu větší soustředěný tlak, ale vše bylo zajištěno včas a bez připomínek.

NOVÉ AKREDITAČNÍ OSVĚDČENÍ

Vedoucí posuzovatelka ČIA konstatovala, že jsme přechod na novou normu zvládli velmi dobře.  Stejně tak komentoval ředitel společnosti Zdeněk Jirák: „Pozici leadera na trhu v oblasti testování nemůžeme udržet bez neustálého zlepšování našich systémů a přizpůsobování se požadavkům certifikačních orgánů. Výsledek auditu je příkladnou demonstrací toho, jak chceme být certifikačními institucemi a zákazníky hodnoceni. Gratuluji! Vybudovali jsme si u auditorů důvěru, ale také respekt. To je náš závazek do budoucna na systémech nadále pracovat a zlepšovat je“.

Dík za vynikající průběh posuzování patří všem zúčastněným a to jak za přípravu, tak příkladnou prezentaci naší společnosti. Opět jsme dokázali, že v ALS pracují kompetentní a kvalifikovaní pracovníci a námi zavedený systém kvality je správně nastaven a funkční.

V rámci posuzování jsme akreditovali nové metody a zhruba 150 nových parametrů. Tento počin přispěje k další podpoře našich zákazníků, kteří v našich laboratořích naleznou analytické služby pro ještě větší rozsah analýz a řešení pro veškeré své potřeby v této oblasti. S nově akreditovanými metodami a parametry Vás na tomto místě seznámíme v nejbližší době.

V případě zájmu o jakékoliv informace o rozsahu našich služeb nás prosím neváhejte kontaktovat na customer.suport@alsglobal.com či na tel. 226 226 228.