Aktuálně

Analýzy těkavých organických látek (TOL/VOC) v ovzduší a imisích

30.7.2014

V snaze řešit rychleji a včas projekty od našich klientů v těchto dnech instalujeme dva nové plynové chromatografy pro stanovení těkavých organických látek (TOL).

Jeden přístroj je vybaven „head-space“ technikou nástřiku s MS/FID detektorem a bude používán pro stanovení TOL ve vzorcích vod a zemin.

Druhý přístroj bude používán pro stanovení TOL v pevných sorbentech po CS2 extrakci. Jedná se tedy o vzorky z monitoringu ovzduší nebo pracovního prostředí. Metodou jsme schopni akreditovaně stanovit přes 100 těkavých látek (kompletní seznam těkavých látek).

Oba plynové chromatografy jsou spojeny s MS detektorem Agilent 5977A. Tato novinka Agilentu má přepracovaný extrakční iontový zdroj a nový „triple-axis“ hmotnostní detektor, což má vliv na snížení šumu a zvýšení citlivosti. V konečném důsledku poskytneme našim klientům spolehlivější výsledky pro stopové koncentrace sledovaných analytů. Věříme, že tyto nové přístroje přispějí ke spokojenosti zákazníků se službami ALS.

Nabízíme rozbory ovzduší vyžadované vyhláškou č. 415/2012 Sb. (emise) a vyhláškou č. 330/2012 Sb. (imise).

Pro více informací o odběrech nebo rozborech ovzduší (těkavé organické látky, těžké kovy, plynné anorganické sloučeniny HCl, HF, NH3, atd. nebo dioxiny), navštivte stránku Rozsah služeb - emise/imise, nebo nás kontaktujte na customer.support@alsglobal.com nebo na telefonu 226 226 228.