Aktuálně

Analýzy v kosmetických přípravcích

15.5.2014

Dle Nařízení ES 1223/2009 o kosmetických přípravcích je povinnost ke každému kosmetickému výrobku doložit zprávu o bezpečnosti kosmetického přípravku. Mezi údaje, které je dle Nařízení ve zprávě povinné uvádět, patří i údaj o stabilitě kosmetického přípravku a mikrobiologické kvalitě.

Mikrobiologické analýzy

Mikrobiologické testování kosmetických výrobků se provádí v souladu s analýzou mikrobiologického rizika tak, aby byla zajištěna kvalita výrobků a bezpečnost spotřebitele.

Aby byl výrobek bezpečný pro lidské zdraví, je vhodné provádět běžné mikrobiologické analýzy každé šarže výrobku, který je distribuován na trh.

Analýza mikrobiologického rizika závisí na několika faktorech, jako jsou:

  • možnost mikrobiologické zkázy výrobku
  • patogenita mikroorganismů
  • místo aplikace kosmetického výrobku (vlasy, pokožka, oči)
  • druh uživatele (dospělí, děti, děti do 3 let)

Sledování kožních patogenů má svůj význam např. u kosmetických výrobků určených pro místní použití, neboť přítomnost bakterií Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, může po aplikaci na vlasy a pokožku způsobit infekci. Přítomnost jiných druhů mikroorganismů, např. indikátorů fekální kontaminace (Escherichia coli), svědčí o hygienických nedostatcích během výrobního procesu.

Mikrobiologické analýzy poskytované ALS

 Přesný   název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody
Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií kultivací ČSN EN ISO 21149
Průkaz Pseudomonas aeruginosa kultivací ČSN EN ISO 22717, ČSN ISO 18415
Průkaz Staphylococcus aureus kultivací ČSN EN ISO 22718, ČSN ISO 18415
Průkaz Candida albicans kultivací ČSN EN ISO 18416, ČSN ISO 18415
Průkaz Escherichia coli kultivací ČSN EN ISO 21150, ČSN ISO 18415
Stanovení počtu kvasinek a plísní ČSN EN ISO 16212

Zkouška účinnosti konzervace

Zkouška účinnosti konzervace se provádí v kosmetických přípravcích uvedených do oběhu.

Tato zkouška není požadována u kosmetických přípravků, u nichž bylo mikrobiologické riziko určeno jako nízké.

Postup a upřesnění jakých výrobků se zkouška účinnosti konzervace týká je popsáno v normě ČSN EN ISO 11930.

Celkové hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku se zakládá právě na výsledcích zkoušek účinnosti konzervace, dále na složení výrobku a analýze mikrobiologického rizika, která zahrnuje posouzení složení přípravku, podmínky výroby, vlastnosti obalu aj.

Laboratoř ALS provádí Zkoušku účinnosti konzervace v souladu s normou ČSN EN ISO 11930.

Antimikrobiální ochrana výrobku může pocházet z mnoha zdrojů:

  • chemická konzervace
  • vlastní charakter složení přípravku
  • způsob balení
  • výrobní proces

Uvedené informace naleznete také v letáku Analýzy v kosmetických výrobcích.