Aktuálně

Biopotraviny

13.12.2021

Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost dlouho připravované Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Biopotraviny jsou produkty vyrobené ze surovin pocházejících z ekologické produkce, která se řídí pravidly, jež jsou definovány českou i evropskou legislativou - Zákon o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. v platném znění a od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Na rozdíl od klasických potravin biopotraviny neobsahují chemická aditiva, konzervanty, stabilizátory, umělá barviva, nesmějí se zakládat na geneticky modifikovaných organismech „GMO“ a nesmějí být ošetřovány ionizujícím zářením atd. Je prokázáno, že biopotraviny mají lepší výživnou hodnotu (vyšší obsah vitamínů, zejména vitamínů C a E, vyšší obsah minerálních látek). Ekologicky vypěstovaná zelenina má nižší obsah dusičnanů až o 50 % a nižší obsah pesticidů o více než 90 % v porovnání s konvenční zeleninou.

Každá potravina na českém trhu, která je uváděna slovy bio, eko apod., musí nést na obalu řadu informací: evropské logo, kód kontrolní organizace, informaci o původu surovin a v případě, že byla potravina vyprodukována v ČR, musí nést také české národní logo tzv. biozebru.

Laboratoře ALS nabízejí přesné a spolehlivé stanovení kontaminantů, pesticidů a dalších látek v různých potravinářských komoditách, surovinách pro potravinářský průmysl, zemědělských plodinách a krmivech:

  • Prostřednictvím vhodně sestavených balíčků pesticidových screeningů poskytujeme výrobcům potravin i krmiv podporu, jejíž nedílnou součástí je trhem žádané vyhodnocení MLR u daných produktů.
  • Široké spektrum analýz detekovatelných kovů: těžkých kovů Pb, Hg a Cd.
  • Stanovení obsahu konzervantů, aditiv a stabilizátorů.
  • Zajištění analýz k vyloučení GMO.
  • Online přístup k výsledkům v aplikaci ALSolutions - modul WebTrieve a Centrum informací.
  • Certifikát o zkoušce je možné vydat v české i anglické verzi.

Leták Biopotraviny ke stažení.