Aktuálně

Budeme přednášet na konferenci Voda 2021

20.9.2021

ALS Czech Republic se bude i letos aktivně účastnit již 14. bienální konference CzWA VODA 2021, která se koná v termínu 22. -  24. 9 2021 v Litomyšli. 

Naše zástupkyně vystoupí s příspěvkem Léčiva ve vodách (ne-)jsou nové pesticidy, ve kterém poukáže na výskyt pesticidů spolu s léčivy ve vodách.

Léčiva spolu s pesticidy patří mezi xenobiotika, jenž jsou v současné době často diskutovaná odbornou i laickou veřejností. Tyto relativně nové polutanty představují rozmanité a stále rozšiřující se skupiny látek, které vzbuzují obavy nejen kvůli individuální toxicitě, ale také díky možnému vzájemnému působení jednotlivých účinných látek a jejich metabolitů ve směsích. Léčiva se do prostředí dostávají především z čistíren odpadních vod, pozornost by tedy měla být zaměřena na monitoring těchto sloučenin v odpadních vodách a vodních ekosystémech.  

Těšíme se na setkání s vámi a věříme, že náš příspěvek bude pro vás přínosný.