Aktuálně

Budeme přednášet na konferenci Voda Zlín

8.3.2022

Ve dnech 10.-11. března 2022 se budeme aktivně účastnit mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2022, která se uskuteční v kongresovém sále Interhotelu Moskva ve Zlíně. 

Naše zástupkyně Taťána Halešová, představí svůj příspěvek Analýza rizik výskytu reziduí léčiv ve vodách v rámci projektu sledování léčiv ve vodách.
Kontinuálně dochází ke stále se zhoršující kontaminaci životního prostředí léčivy a jejich metabolity. Zbytky nespotřebovaných, metabolizovaných léčiv se postupně dostávají do povrchových i podzemních vod, a mohou tak kontaminovat samotné zdroje pitných vod. Dle studie OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) se Česká republika zařadila na 3. místo (celkově bylo zahrnuto 28 členských států) ve spotřebě léčiv pro humánní účely.
V příspěvku popíše nadužívání léčiv v ČR, degradaci účinných léčivých látek i legislativní požadavky na léčiva jako poměrně nové polutanty v životním prostředí.

Ve druhém příspěvku na téma pesticidy - Relevantní metabolit 1,2,4-triazol vevodách, detailně popíše využívání azolových pesticidů, jejichž společným prvkem je dusíkatý heterocyklus 1,2,4-triazol. Ten zároveň představuje i společný metabolit těchto pesticidů. Ve své přednášce se bude věnovat výskytu 1,2,4-triazolu v životním prostředí, legislativnímu rámci využívání persticidů i vlivu pesticidních látek, resp. 1,2,4-triazolu na zdraví člověka.

Detail přednášky si můžete poslechnout již tento týden na konferenci.

Těšíme se na setkání s vámi.