Aktuálně

Budeme přednášet v Třeboni na semináři Provozování vodohospodářské infrastruktury

9.5.2018

Vážení zákazníci,

10.5. 2018 vystoupí zástupci ALS na semináři Provozování vodohospodářské infrastruktury v v hotelu Svět v Třeboni s prezentací o problematice a legislativě týkající se pitné vody, odpadních vod a čistírenských kalů  - Požadavky na analýzy pitné vody, odpadních vod a čistírenských kalů.

Obsah prezentace: 

Právní předpisy + produkty

Vyhl. č. 70/2018 - nová vyhláška - pitná voda

Vyhl. č. 252/2004 Sb. (původní platná do 27/4/2018) – pitná voda

Vyhl. č. 448/2017 Sb. – nová vyhláška – surová voda

Vyhl. č. 422/2016 Sb. – radiologie pitných vod

Vyhl. č. 437/2016 Sb. – kaly

Vyhl. č. 428/2001 Sb. & 401/2015 Sb. – odpadní vody

 

Těšíme se na setkání s Vámi!