Aktuálně

Budeme se účastnit konference Hydroanalytika 2022 v Hradci Králové

19.9.2022

Vážení obchodní partneři,

Ve dnech 20. - 21. září 2022 se budeme účastnit konference Hydroanalytika 2022 v Hradci Králové, na které jsou prezentovány nové směry, poznatky a zkušenosti v analýze a odběru vzorků vod a kalů.

Naše zástupkyně Ing. Marie Suchanová, PhD., která se dlouhodobě zabývá analýzou organických kontaminantů v životním prostředí, vystoupí s příspěvkem na téma Analýza vedlejších produktů úpravy vod a výsledky monitoringu halogenoctových kyselin a chloristanů ve vodách z různých lokalit ČR a SR provedeného laboratořemi ALS.

Těšíme se na setkání s vámi.

Hydroanalytika - leták ke stažení