Aktuálně

Budeme se účastnit konference Tribotechnika a motorová paliva

15.5.2023

Ve dnech 24. a 25. května 2023 se uskuteční 15. odborná konference Tribotechnika a Motorová paliva v hotelu Sladovna v Černé Hoře na Blanensku.

Odbornými garanty této konference jsou v oblasti analýz maziv, provozních a procesních kapalin
Ing. Vladimír Nováček a Ing. Tomáš Turan.

Touto oblastí bude provázet Ing. Tomáš Turan, svůj příspěvek na téma "Mikroskopická analýza částic – metoda pro hodnocení třecích procesů ve strojích" představí Mgr. Pavlína Lesňáková .

V rámci bloku komerčních přednášek, bude přednášet Ing. Zuzana Bardová.

Těšíme se na vás!
Tým tribologických analýz