Aktuálně

Budeme se účastnit konference Voda 2019

4.9.2019

I tento rok se naše laboratoře ALS budou účastnit již 13. bienální konference Voda, která se bude konat 18. - 20. září v Poděbradech. 

Naše zástupkyně vystoupí s příspěvkem pod názvem "Znečištění zdrojů pitných vod pesticidy a léčivy", který detailně seznámí účastníky s možným rizikem znečištění vod pesticidy a léčivy.

Součástí příspěvku bude popis vývoje negativních dopadů využívání prostředků na ochranu rostlin v rámci intezivní zemědělské výroby.

Vzhledem k současným klimatickým podmínkám a způsobu hospodaření zemědělců je průnik těchto látek do okolního prostředí velmi pravděpodobný. Pesticidy byly před více než 10 lety, spolu s farmaky a dalšími látkami identifikovány jako hlavní antropogenní stresory útvarů povrchových vod, tyto látky však zhoršují kvalitu podzemních vod. Zatímco léčiva se do vodního prostředí dostávají z bodových zdrojů znečištění, kontaminace pesticidy se děje prostřednictvím plošných zdrojů z intenzivní zemědělské činnosti nebo údržby lesů, vodních či městských ploch. Tyto moderní mikropolutanty mohou být transportovány až do surové vody (podzemní, povrchová), která je upravena na pitnou vodu.

Věříme, že náš vklad do debaty bude pro vás přínosný.