Aktuálně

Bylinné doplňky stravy a kratom

21.4.2023

Za bezpečnost doplňku stravy a splnění požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropské unie a České republiky, má dle potravinového práva primární odpovědnost provozovatel potravinářského podniku, který doplněk stravy vyrábí nebo uvádí na trh.

Velký důraz je pak také kladen na samotné označování výrobku. Spotřebitel nesmí být klamán a nesmí si myslet, že doplňky stravy slouží k léčbě nebo prevenci.

Doplňky stravy jsou ošetřeny:

  • Zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách, v platném znění;
  • Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2002/46/ES.

Na jejich uvádění do oběhu se vztahuje celá řada souvisejících potravinářských právních předpisů (nařízení (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací spotřebitelům, nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních atd.). Legislativa DS není v rámci EU harmonizována. V ČR jsou upraveny vyhláškou č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin, ve znění pozdějších předpisů.
 
Doplňky stravy lze na trh uvádět pouze balené.  

 

Bylinné doplňky stravy

Omezení nebo zákaz použití některých bylin v doplňcích stravy je ošetřeno vyhláškou č. 58/2018 Sb.

Při jejich uvedení na trh je třeba zvážit, zda se nejedná o tzv. novou potravinu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, tzn, že nebyly konzumovány ve významné míře před 15. květnem 1997. Dlouhodobou konzumací tedy nebylo prokázáno jejich bezpečné použití.

Některé produkty nejsou nabízeny přímo jako potravina, ale ze způsobu prezentace lze usuzovat, že se o potravinu jedná. Při posuzování, zda se o potravinu jedná, je vycházeno z nařízení (ES) č. 178/2002 o bezpečnosti potravin, konkrétně pak čl. 2, dle kterého se potravinou rozumí: (…) jakákoliv látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, kterou jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk konzumovat bude.

Některé rostliny např. kratom nejsou nabízeny jako potravina, ale jako sběratelský předmět, předmět pro výzkumné, studijní či vědecké účely ve smyslu § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Státní zemědělské a potravinářská inspekce (SZPI) jako zodpovědný dozorový orgán posuzuje nabízení kratomu pouze v případě, že je nabízen právě jako potravina. Při posuzování, zda se jedná o potravinu či nikoliv, se zaměřuje mj. na některé z následujících indicií:

  • návod k použití produktu vybízí ke konzumaci;
  • recenze uživatelů, ve kterých je uváděna konzumace;
  • forma produktu při jeho nabízení – pokud je produkt ve formě kapslí nebo čajových sáčků, lze důvodně předpokládat, že je člověk bude konzumovat;
  • odkaz v nabídce produktu nebo při propagaci na potravinářskou legislativu – např. na nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních;
  • jsou přítomny informace o účincích na člověka vyplývající z konzumace.  

Kratom

Výrobky s kratomem jsou v dnešní době velkým fenoménem. Probíhá velká diskuse nad bezpečností této rostliny, pravděpodobně se jedná o psychoaktivní rostlinu s velkým potenciálem vytvoření závislosti. Ve Spojených státech FDA (Food Drug Administration) přezkoumává, zda produkty s touto látkou zařadit mezi omamné a psychotropní látky.

EFSA ve svém kompendiu zařadila tuto rostlinu mezi rostliny hodnými zřetele z důvodu obsahu 7-hydroxymitragininu. Studie naznačují, že konzumace kratomu může vést k nepřiznivým neurologickým účinkům, včetně vzniku závislosti a abstinenčního syndromu. Rostlina může být také toxická pro játra a ledviny.

Z uvedeného vyplývá, že obliba výrobků z kratomu mezi dětmi a dospívajícími je velmi znepokojivá. Ale možnosti, jak postihnout osoby, které kratom uvádějí do oběhu, však existují.

Pro více informací k jednotlivým analýzám kontaktujte náš zákaznický servis
na tel: +420 226 226 998 nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com.