Aktuálně

Certifikace GMP+ FSA vejde v platnost v polovině roku 2019, buďte připraveni!

9.4.2019

V současné době se připravujeme na certifikaci GMP+, která vejde v platnost v polovině letošního roku. O co se vlastně jedná?

Standard GMP+ FSA zajišťuje bezpečnost krmiv a komodit, které jsou součástí krmivářského řetězce. Požadavky standardu GMP+ FSA vychází zejména z požadavků standardu ISO 9001, HACCP a z požadavků legislativy. Tento standard je aplikovatelný v celém krmivářském řetězci od prvovýrobce zemědělských komodit až po výrobu a přepravu hotových krmiv.

Zkratka GMP+ FSA znamená Good Manufacturing Practise (SPV – správná výrobní praxe) a Feed Safety Assurance (zajištění bezpečnosti krmiv). Schéma GMP+ FSA zajišťuje bezpečnost krmiv pro zvířata, která dále vstupují do potravinářského řetězce. Zásadou GMP+ předpisů po celou dobu zůstává zajištění výroby a dodávání takových krmiv, která jsou pro lidi, zvířata a prostředí bezpečná.

Certifikace GMP+ FSA je určena producentům zemědělských komodit, výrobcům, obchodníkům, skladovatelům a přepravcům krmiv, popř. zemědělských či potravinářských komodit (nezahrnuje premixy a kompletní krmné směsi).

Díky certifikaci GMP+ FSA se mohou všechny relevantní subjekty zapojit do mezinárodního obchodního řetězce s krmivy, zajistit zdravotní nezávadnost svých produktů, splnit legislativní požadavky Evropské unie i České republiky, zvýšit svou důvěryhodnost u zákazníků a státních dozorových orgánů a v neposlední řadě posílit svou pozici na trhu a získat nové obchodní příležitosti.

Prakticky se jedná o analýzy z oblasti mikrobiologie, mykotoxinů, pesticidů, dioxinů a PCB, kovů a antibiotik. Všechny zmíněné analýzy v souladu s certifikací zajistíme.

Pokud se Vás tato problematika / povinnost dotýká, budeme rádi Vaším partnerem v této oblasti.

 

V případě Vašich dotazů nebo podnětů nás kontaktujte na

Tel.: +420 226 226 998, czsupport.food@alsglobal.com