Aktuálně

Diplomové práce v ALS

6.10.2020

 

Věděli jste, že v laboratořích ALS v Praze můžete díky praktickému měření zpracovat svoji diplomovou práci?

Projektové středisko ALS v Praze se nezaměřuje pouze na řešení odborných projektů, ale díky spolupráci s výzkumnými ústavy a vysokými školami poskytuje ideální příležitost pro řešení diplomových prací.

Neustálý vývoj, řešení aktuálních témat a inovace analytických metod, jsou v našich laboratořích v popředí zájmu. Zpracování diplomové práce u nás má tak několik výhod. Laboratoře ALS disponují moderní instrumentací, díky které se studenti mohou již v průběhu studia seznámit s analytickými technikami, které často nejsou na vysokých školách dostupné. Navíc spolupracují a jsou vedeni zkušenými pracovníky laboratoří, kteří se vývojem nových metod v prostředí komerčních laboratoří denně zabývají. Témata diplomových prací řeší problematiku, která se v daném období v laboratořích reálně řeší a studenti tak mohou aktivně spolupracovat na vývoji potřebných metod, které dále slouží v každodenní praxi a pomáhají klientům laboratoře provádět správná rozhodnutí.

Jedná se tak zároveň o ojedinělé získání praxe, která následně může studentům pomoci na pracovním trhu při hledání nového zaměstnání. Proč ale hledat jinde? Jsme rádi, když se naši studenti po obhájení diplomových prací stanou našimi kolegy.

V letošním roce byla ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, ve studijním programu Klinická a toxikologická analýza, zpracována diplomová práce: „Validace LC-MS metody a monitoring léčiv ve vodách.“

I přes ztížené podmínky letošního jara a nucené coronavirové prázdniny byla diplomová práce zpracována, odevzdána a obhájena včas. Nutno podotknout, že byla hodnocena známkou „výborně“.

Zaujala Vás tato možnost? Napište nám na: tatana.halesova@alsglobal.com.

Abstrakt diplomové práce:

Výskyt, akumulace a následný osud léčiv v různých složkách životního prostředí představuje v současné době velmi aktuální téma. Celosvětově jsou ročně spotřebovávány tisíce tun různých farmaceutických látek, kdy velká část z nich je, ať už v nezměněné podobě nebo ve formě metabolitů, odváděna do systému odpadních vod. Vzhledem k faktu, že konvenční procesy probíhající na čistírnách odpadních vod nedokáží tyto látky účinně odstranit, prolínají farmaka postupně do koloběhu vod a stále tak stoupá zamoření povrchových, ale i podzemních vod. Otázka soustavné kontroly a postupného odstraňování reziduí léčiv ze životního prostředí stále není komplexně a systematicky řešena. Vývoj a dostupnost citlivých komerčních analytických metod jsou tak velmi žádané.

V rámci této diplomové práce byla v laboratořích ALS Czech Republic optimalizována a validována multireziduální analytická UHPLC–MS/MS metoda pro stanovení 52 různých léčiv v pitných a odpadních vodách. Metoda byla dále použita pro monitoring těchto léčiv jak v pitných, tak odpadních vodách, a dále byla také stanovena účinnost odstranění těchto látek na čistírnách odpadních vod srovnáním vzorků na přítoku a odtoku. Získaná data korespondují s již publikovanými studiemi zabývajícími se danou problematikou.