Aktuálně

Důležité změny ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. v oblasti pesticidů

20.10.2014

Vyhláška č. 83/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Důležité změny v oblasti pesticidů:

  • „pesticidy se rozumí nejen účinné látky (organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy, slimicidy, příbuzné produkty (např. regulátory růstu)) ale také jejich relevantní metabolity, rozkladné nebo reakční produkty
  • stanovují se pouze pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji

​Pro více informací o změnách nebo námi poskytovaných analýzách pesticidů kontaktujte naše konzultanty.