Aktuálně

EU snižuje limity pro těžké kovy, kadmium a olovo

31.8.2021

Evropská komise stanovila nové maximální limity pro olovo a kadmium v ​​dětské výživě, doplňcích stravy a v řadě dalších potravin. Opatření platí od 30. srpna pro limity olova a o den později pro kadmium.

Změny si můžete prohlédnout na L_2021288CS.01001301.xml (europa.eu) (kadmium) a L_2021286CS.01000101.xml (europa.eu) (olovo).

Kadmium se dostává do životního prostředí průmyslovými procesy. V půdě zůstává několik desítek let, je přijímáno rostlinami, čímž se dostává do potravinového/krmivového řetězce. Zvýšené množství kadmia se nachází v měkkýších a korýších, nižší množství v obilovinách, zrnech, houbách, ovoci a listové zelenině. Mezi rizikové živočišné potraviny patří játra a ledviny prasat a skotu. Kadmium je toxické zejména pro ledviny, kde se v průběhu času hromadí a může vést k poruchám jejich funkce.

Olovo je toxický kov, který se do životního prostředí dostává hlavně průmyslovými emisemi. Kontaminuje půdy, povrchové a podzemní vody, rostliny a s potravou přechází do živočichů včetně člověka. Olovo snižuje množství hemoglobinu v erytrocytech, což vede k anémii a poškozuje periferní a centrální nervový systém.

Abychom našim klientům pomohli splnit legislativní požadavky, určujeme širokou škálu detekovatelných kovů a minerálních prvků včetně kadmia a olova, As, Hg, anorganických S, Ca, P, Mg, Na, Fe, Cu, Se nebo K.

Kromě moderních technologií nabízíme:

  • hodnocení výsledků našimi vysoce kvalifikovanými odborníky,
  • svoz vzorků do laboratoře ALS vozidly vybavenými chladírenskou technikou,
  • možnost nahlížení výsledků online,
  • bezpečnost krmiv s GMP+.

Leták Stanovení těžkých kovů ke stažení

V případě dotazů kontaktujte náš klientský servis na tel: +420 226 226 998
nebo e-mailem: czsupport.food@alsglobal.com