Aktuálně

Evropská komise podpoří malé vodní elektrárny a bioplynky

31.8.2016

Evropská komise oznámila ve své tiskové zprávě ze dne 23. 8. 2016,  že schválila notifikační rozhodnutí pro podporu malým vodním elektrárnám a malým bioplynovým stanicím. Česká republika tak splnila unijní podmínky pro čerpání státní podpory v oblasti životního prostředí a energetiky pro výrobu obnovitelné energie.

Na tyto dva programy, které mají v Česku podpořit výrobu elektřiny z vodní energie a produkci tepla z bioplynu, vyčlení Česká republika celkem 740 milionů Kč, jak se uvádí v tiskové zprávě.

V souladu s pokyny budou vodní elektrárny o výkonu přes 0,5 MW dostávat podporu formou příplatku k tržní ceně, kdežto zařízením s nižším výkonem budou vypláceny garantované výkupní ceny. Podpora bioplynovým stanicím bude plynout z pevného příplatku za vyrobené teplo.

Naše akreditované laboratoře zajišťující analytické laboratorní služby, poskytují veškeré rozbory potřebné pro efektivní řízení provozu bioplynové stanice. Jedná se o široký rozsah analýz od terénního stanovení obsahu CH₄, CO₂, O₂, H₂S, N₂ a vlhkosti v bioplynu, přes rozbory digestátů a výstupů z bioplynové stanice z hlediska dalšího užití biomasy až po rozbory motorových olejů užívaných ve spalovacích jednotkách. Na základě námi poskytovaných výsledků lze následně optimalizovat výtěžnost metanu a kontrolovat i ostatní složky bioplynu, stejně tak jako parametry digestátu důležité pro řízení procesu a vlastnosti biomasy z hlediska jejího dalšího využití.

Rovněž provádíme rozbory (pitné) vody, rozbory odpadů a ostatních složek životního prostředí ve velmi širokém rozsahu parametrů. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel: 226 226 228 nebo e-mailem na  customer.support@alsglobal.com.

Váš ALS tým.