Aktuálně

Farmaceutická laboratoř ALS Poděbradská, Praha, UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ LABORATOŘE pro práci s nebezpečnými léčivými látkami

16.2.2022

V roce 2019 jsme se začali v rámci farmaceutické laboratoře zabývat myšlenkou na vytvoření specializované laboratoře pro manipulaci a testování toxických a nebezpečných látek.

Prostory naší farmaceutické laboratoře ALS Poděbradská Praha, prošly nejprve odborným hodnocením a naším ALS farmaceutickým týmem byla vytvořena analýza rizik. Pro konzultaci stavby byla najata specializovaná externí firma, která připravila na základě tohoho hodnocení rizik návrh řešení nových prostor.

Jako zdroj požadovaného konceptu byly vzaty  uznávané normy americké legislativy - zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 1970 (OSHA), který se zabývá nebezpečnými drogami ve specifických normách OSHA pro obecný průmysl, jako je například vystavování se nebezpečným chemikáliím při práci v laboratořích (29 CFR 1910.1450) a (globálně harmonizovaný) standard Hazard Communication (29 CFR 1910.1200) .

OSHA označila vystavování zaměstnanců nebezpečným drogám jako téma zvyšujícího se zdravotního rizika. Příprava, manipulace, výroba a likvidace nebezpečných léků může vystavit mnoho pracovníků, především ve zdravotnických zařízeních a farmaceutickém průmyslu, stejně jako v laboratořích, potenciálně významným koncentracím těchto chemikálií v pracovním prostředí. Například antineoplastická cytotoxická léčiva, anestetika, antivirová činidla a další byly identifikovány jako nebezpečné. Tyto nebezpečné aktivní látky mohou způsobit vážné zdravotní problémy včetně rakoviny, orgánové toxicity, problémů s plodností, genetického poškození a vrozených vad.

Ve fiskálním roce 2020/2021 pak proběhl monitoring a vyhodnotil rizika pro naše laboratoře pracující s toxickými a nebezpečnými látkami, na základě čehož byl vytvořen a přijat globální HSE návrh jednotného přístupu ke zpracování těchto látek v ALS. Na základě této koncepce byly v roce 2021 vynaloženy nemalé finanční prostředky do zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v našich pražských farmaceutických laboratořích. Stejný koncept následně převzala I ALS farmaceutická laboratoř v Ely (UK). Zamýšlený koncept byl představen správní radě ALS a byl podpořen jako krok ke zlepšení našich firemních standardů v oblasti zdraví a bezpečnosti. ALS tak naplňuje svou zásadní hodnotu, kterou je bezpečnost jako priorita.

Otevřela se nám tak možnost nabízet našim zákazníkům i služby v této náročné oblasti. Naši klienti a partneři si mohou být jisti, že ve všech provozech ALS jsou vždy uplatňovány přísné a účinné standardy ochrany zdraví, což někteří z nich ocenili již při auditech, které u nás ve farmaceutické laboratoři vykonali.