Aktuálně

Herbicid Glyfosát – potenciální karcinogen?

8.6.2015

Glyfosát, jako jeden z nejpoužívanějších herbicidů byl zařazen Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IACR) do nového seznamu pravděpodobně karcinogenních látek.

Podle specializované agentury Světové zdravotnické organizace (WHO) existují omezené důkazy pro to, že tato látka vede ke vzniku tzv. nehodginských lymfonů, může způsobovat rakovinu u laboratorních zvířat a poškození DNA a chromozomů v lidských buňkách.

Glyfosát je účinnou látkou dnes pravděpodobně nejvíce používanou v pesticidech, protože ničí široké spektrum rostlin a je základem univerzálně používaných zemědělských pesticidů. Kromě toho se používá při údržbě parků, sportovišť, železničních tratí apod.

Celá zpráva je přístupná zde na linku

Laboratoře ALS nabízí klientům široké spektrum analýz pesticidů a jejich metabolitů a rovněž i stanovení glyfosátu a jeho metabolitů ve vodách.

Pro získání dalších informací nás neváhejte kontaktovat: 

Tel: +420 226 226 228
E-mail: customer.support@alsglobal.com