Aktuálně

Informace ke kvalitě ovzduší a zdravotních rizik za rok 2015

2.1.2017

Na základě Národního programu snižování emisi České republiky informuje MŽP pravidelně o stavu emisí v ČR a ve spolupráci s MZ i o zdravotních rizicích spojených s kvalitou ovzduší.

Nejaktuálnější vyhodnocení za rok 2015 poukazuje oproti roku 2014 na nárůst procenta území, kde byl alespoň pro jednu znečišťující látku překročen imisní limit (bez zahrnutí přízemního ozonu) z 13,5 % v roce 2014 na 20,4 % v roce 2015. Důvodem nárůstu procentuální plochy území ČR je zejména rozšíření plochy území, kde došlo k překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren.

Ačkoliv vzrostla území s překročením imisním limitem, došlo k mírnému poklesu počtu obyvatel vystavených nadlimitní zátěži. To je dáno poklesem koncentrací v hustě osídlených oblastech. V roce 2015 bylo nadlimitnímu působení znečištěného ovzduší vystaveno 51,5 % obyvatel (v roce 2014 bylo nadlimitnímu působení znečištěnému ovzduší vystaveno 54,2 % obyvatel).

Více o kvalitě ovzduší a zdravotních rizik za rok 2015 na http://www.tretiruka.cz/news/informace-ke-kvalite-ovzdusi-a-zdravotnich-rizik-za-rok-2015/.

 

V našich analytických laboratořích ALS nabízíme analýzy širokého spektra organických látek včetně dioxinů, kovů a aniontů v emisích, imisích a pracovním prostředí.

V případě dotazů k analýzám ovzduší nebo požadavku na jiné laboratorní analýzy nás neváhejte kontaktovat na tel. 226 226 228 nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.