Aktuálně

Inovace v naší společnosti

12.1.2021

V ALS věříme, že společnost nestojí na budovách a vybavení, které používáme, ale hlavně na zkušenostech našich zaměstnanců. Našim společným cílem je spokojený zákazník, zároveň se snažíme o největší optimalizaci zdrojů. Začátkem letošního roku jsme začali intenzivně zavádět principy a metody štíhlého podniku (LEAN Management) do našich procesů s cílem odstranit všechny kroky pracovních procesů, které zákazníkovi nepřináší potřebnou hodnotu. Zaváděním určitých pravidel se společnost snaží redukovat plýtvání, ať už časem nebo materiály. LEAN systém tak skvěle doplňuje naše základní hodnoty neustálého zlepšování.

Výhodou společnosti ALS jsou její zaměstnanci, kteří jsou iniciativní a jsou motivovaní přispívat svými podměty a nápady. Zlepšovací návrhy nemusejí vést pouze k úsporám nákladů, ale také například ke zlepšení v oblasti bezpečnosti, zvýšení kvality našich služeb nebo ekologie. Za první půlrok fungování interního programu iDEALS evidujeme mnoho zlepšovacích návrhů v oblasti IT a vyhodnocování dat, které vedou automatizováním procesu k omezením manuální práce a snížení chybovosti při zpracovávání dat. Naši zaměstnanci, kteří se zapojí do systému zlepšovacích návrhů po schválení návrhu dostávají odměnu prostřednictvím FlexiPassů, a poté co je zlepšovací návrh realizován, získávají finanční odměnu dle výše úspory nebo na základě přesně specifikovaných kritérií.

Nápady realizujeme zejména z oblastí snižování množství produkovaných odpadů a spotřebního materiálu, zrychlení procesních kroků, rozšíření služeb zákazníků, zvýšení kvality našich služeb, zavedení preventivní údržby zařízení, zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení pracovního prostředí.

Zde je jeden náš realizovaný nápad na ukázku.

V jednom z našich procesů jsme vzorky před analýzou přelévali do větších vialek, kde tak docházelo k plýtváním materiálem. Na své vlastní 3D tiskárně jsme si vytiskli stojánek pro původní rozměr vialky. Tímto jednoduchým řešením jsme eliminovali přelévání vzorků, a tedy i plýtvání materiálem i lidskou silou.

My v ALS chceme vybudovat prostředí, ve kterém bude zlepšování, podpořené znalostmi a zkušenostmi našich zaměstnanců a součástí každodenní práce všech zaměstnanců.