Aktuálně

Inovativní změny v ALS - Miniaturizace vzorkovnic

4.9.2017

V našich analytických laboratořích ALS se v duchu jedné z našich základních hodnot „Dělat věci lépe“ neustále snažíme inovovat a zlepšovat naše produkty a služby, pro ještě větší spokojenost našich klientů.

Vedle validace a akreditace nových metod či rozšiřování našich služeb jsme se mimo jiné soustředili i na zvýšení bezpečnosti, kvality a efektivity odběru vzorků. Jak je obecně známo odběr vzorků má zásadní vliv na kvalitu výsledku rozboru a současně může občas skýtat různá úskalí z hlediska bezpečné a snadné manipulace se vzorky.

Naše iniciativa nás dovedla ke snížení požadovaného objemu vzorku u jedné z nejčastěji požadovaných stanovení a to rozboru ropných uhlovodíků C10-C40. Množství vzorku pro vody, jež se analyticky zpracovává, je nově poloviční oproti doposud požadovaným 500 ml, činí tedy 250 ml. Je přitom zachován limit metody a kvalita zpracování, jež je umocněna tím, že pokud obdržíme vzorek vody ve 250 ml vzorkovnici, tato se přímo zpracovává a nedochází tedy k nadbytečnému odlévání požadovaného podílu k rozboru. Je tak eliminován možný vliv nehomogenity vzorku a získaný výsledek reprezentuje přímo celý dodaný vzorek.

Tento krok přináší i další výhody našim zákazníkům i životnímu prostředí, jako například:

  • eliminace úrazů pracovníků v terénu
  • bezpečnější a snazší manipulace se vzorky
  • potřeba méně chladících vložek
  • úspora místa v chladicích boxech a úspora přepravních nákladů
  • efektivnější a rychlejší chlazení vzorků v menším objemu
  • snížení množství odpadu
  • snížení spotřeby rozpouštědel a fixačních činidel

Ilustrační video k miniaturizaci vzorkovnic naleznete zde.