Aktuálně

Kontrola bezpečnosti doplňků stravy

17.5.2021

Doplňky stravy jsou zvláštní kategorií potravin a jsou definovány jako potravina, „jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích“.

Součástí doplňků stravy pak mohou být i některé zakázané látky nebo potraviny nového typu.

V laboratořích ALS Czech Republic poskytujeme mikrobiologické, chemické a fyzikální analýzy doplňků stravy. Nejčastěji se jedná o stanovení vitamínů a minerálních látek, alergenů, kontaminantů (např. těžkých kovů, mykotoxinů, PAH, pesticidů) a přídatných látek. Zkušenosti máme také se stanovením v potravinách pro zvláštní výživu (např. dětská výživa, sportovní výživa). Využíváme rychlých a přesných metod s použitím moderního instrumentálního vybavení jako je HPLC nebo ELISA.

Za bezpečnost doplňku stravy a splnění požadavků na doplňky stravy, vyplývajících z právních předpisů Evropské unie a České republiky, má dle potravinového práva primární odpovědnost provozovatel potravinářského podniku, který doplněk stravy vyrábí nebo uvádí na trh. Velký důraz je pak také kladen na samotné označování výrobku. Spotřebitel nesmí být klamán, nesmí si myslet, že doplňky stravy slouží k léčbě nebo prevenci.

Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí na trh

  • potravinu, do níž byly přidány vitamíny, minerální látky nebo další látky s nutričním nebo fyziologickým účinkem uvedené v částech B a C přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, v aktuálním znění, nebo
  • doplněk stravy

je povinen před prvním uvedením na trh oznámit Ministerstvu zemědělství český text označení, který bude uveden na obale nebo etiketě potraviny včetně povinných informací o potravinách.

ALS Czech Republic, s.r.o. nabízí rozsáhlé možnosti stanovení parametrů specificky nastavené dle povahy konkrétního doplňku stravy:

  • Kvalitní analytické služby založené na dlouholetých zkušenostech s danými produkty
  • Zajištění hodnocení etikety doplňku stravy v souladu s požadavky EU a potravinového práva České republiky
  • Vyhodnocení výsledků dle definovaných požadavků klienta
  • Online přístup k výsledkům v aplikaci ALSolutions - modul WebTrieve a Knowledge Base/Centrum informací
  • Odborné poradenství
  • Poskytnutí vzorkovnic a stěrových setů
  • Svoz vzorků a vzorkování

Leták Kontrola bezpečnosti doplňků stravy ke stažení