Aktuálně

Kontrola etikety a označování potravin

1.11.2021

Potravinové etikety poskytují zákazníkům důležité informace o výrobcích (potravinách i doplňcích stravy). Měly by obsahovat základní informace o výrobku, výživové údaje a v případě doplňků stravy i bezpečnostní informace. Spotřebitelé se při informovaném výběru potravin spoléhají hlavně na etikety výrobků. Nesprávně označený výrobek může zákazníkovi způsobit závažné zdravotní problémy, například alergie

Z výše zmíněných důvodů se na etiketě kontroluje hlavně složení výrobku, údaje o výživových hodnotách, hlídá se prohlášení o alergenech, nebo země původu. Další závazné požadavky vycházející z čl. 9 Nařízení (EU) 1169/2011 jsou např. název potraviny, seznam složek, alergeny, podmínky uchování, datum minimální trvanlivosti a další informace, které musí být uvedeny vždy v českém jazyce.

U doplňků stravy se etiketa řídí také Vyhláškou č. 58/2018 Sb., a musí obsahovat inásledující údaje: množství účinných látek, doporučené denní dávkování, varování: nepřekračujte doporučenou denní dávku, upozornění např. pro koho není přípravek vhodný atd. označování, obchodní úprava a reklama nesmí doplňkům stravy připisovat schopnost předcházet, ošetřovat nebo léčit nemoci.

Kontrola etikety probíhá před jejím umístěním na produkt a před uvedením potraviny na trh. Správnost etikety dle aktuální legislativy je potřeba kontrolovat i v průběhu výrobního procesu. Včasné odhalení nedostatků, chybějících údajů či nesprávného umístění etikety ušetří mnoho zbytečných problémů a sníží riziko nákladného stahování výrobku z trhu.

 

ALS Czech Republic nabízí komplexní služby a rozsáhlé možnosti stanovení parametrů specificky nastavené dle povahy konkrétního výrobku:

  • Posouzení souladu Vašich výrobků u stávajících etiket (např. název produktu, složení výrobku, formátování apod.) i plánovaných nových výrobků
  • Kontrola označování složení výrobku na obalu
  • Celkové uspořádání etikety
  • Kvalitní analytické služby založené na dlouholetých zkušenostech s danými produkty
  • Odborné poradenství
  • Online přístup k výsledkům v aplikaci ALSolutions - modul WebTrieve a Centrum informací
  • Poskytnutí vzorkovnic a stěrových setů
  • Svoz vzorků a vzorkování
  • Certifikát o zkoušce je možné vydat v české i anglické verzi

Leták Kontrola etikety a označování potravin ke stažení.