Aktuálně

Laboratoř ALS Czech Republic se podílela na studii TOPA v oblasti hasicích pěn

6.12.2021

Podle zprávy [1] zveřejněné Evropskou komisí a Evropskou chemickou agenturou se v EU ročně prodá až 20 000 tun hasicích pěn na bázi PFAS (polyfluoralkylové látky).

Tyto pěny se používají především v chemickém průmyslu, značné množství však využívají hasiči a armáda, a to jak při výcviku, tak při skutečných požárech. Sloučeniny PFAS pak pronikají do životního prostředí – nádrží podzemních vod, ale kontaminují i ​​půdu a sediment. Orgány v EU jsou hluboce znepokojeny kontaminací PFAS. Nedávno EU zveřejnila směrnici 2020/2184, která požaduje monitorování vybraných PFAS v pitné vodě.

Polyfluoralkylové látky PFAS jsou označovány jako skupina tisíců jednotlivých analytů, nejznámějšími analyty PFAS jsou PFOS a PFOA. Protože se polyfluoralkylové látky sestávají z tolika jednotlivých sloučenin, znemožňuje tato skutečnost analytické stanovení všech jednotlivých sloučenin. Proto byla jako nástroj pro hodnocení „celkového“ obsahu PFAS navržena metoda TOP Assay (Total Oxidizable Precursor). Metoda testu TOP využívá za specifických podmínek štěpení k rozkladu „neznámých“ analytů PFAS a jejich přeměně na běžnější a snadněji měřitelné analyty.

Společnost ALS Czech Republic se zúčastnila studie, kterou organizovala společnost Intersolia Sweden AB jménem Swedish Defence Material Administration (FMV). Cílem studie bylo zjistit, zda je test TOPA, optimalizovaný pro hasicí pěny bez přítomnosti PFAS, spolehlivou analytickou metodou pro posouzení, zda hasicí pěna neobsahuje PFAS.

V této studii bylo důkladně testováno šest pěn bez obsahu PFAS a jedna běžná pěna na bázi PFAS (všechny vzorky vybrané odborníky z FMV). Všechny výsledky byly statisticky vyhodnoceny společností Intersolia Sweden AB a byla navržena příslušná optimalizovaná metoda. Podle Dr. Woldegiorgise (Intersolia Sweden AB) „hlavním celkovým závěrem studie je, že když se bude regulovat výroba, uvádění na trh a používání hasicích pěn a regulační orgány stanoví limitní hodnoty pro PFAS, pak je důležité, aby byly poskytnuty jednoznačné regulační pokyny pro analytické metody k ověřování mezních hodnot.“ ALS Česká republika vítá takové iniciativy a je hrdá na to, že je součástí takového projektu.

Reference:

[1] The use of PFAS and fluorine-free alternatives in fire-fighting foams d5b24e2a-d027-0168-cdd8-f723c675fa98 (europa.eu)