Aktuálně

Laboratoř ALS nově rozšiřuje stanovení pesticidů ve vodách o další látky

11.5.2018

Vzhledem k neustále se rozšiřujícímu povědomí a následným požadavkům zákazníků jak z České republiky, tak i ze zahraničí a také s ohledem na související legislativu, laboratoře ALS Czech Republic  nově rozšiřují portfolio stanovovaných pesticidů o dalších 125 látek. Dochází zejména k rozšíření nabídky organofosforových pesticidů (viz tabulka níže). Nově zavedená a validovaná metoda zahrnuje i často používané a tedy i požadované pesticidy jako butralin, myclobutanil, vinclozolin, tolylfluanid či terbufos.

 

třída pesticidů

počet nově stanovovaných látek

organofosforové

64

ostatní pesticidy

32

anilinické

8

azolové

6

organochlorové

6

karbamátové

2

chloracetanilidové

2

pyrethroidní

2

nepesticidní látky

2

triazinové

1

 

Legislativní rámec

Z pohledu účelu zahrnuje nová metoda široké spektrum podskupin pesticidů: baktericidy, fungicidy, herbicidy, insekticidy a akaricidy (látky pro hubení roztočů). Mnoho z nich rovněž figuruje v dokumentu známém pod zkratkou WFD (The Water Framework Directive, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky). Další látky jsou požadovány některými krajskými hygienickými stanicemi či jinými orgány dozorujícími kvalitu vod pro monitoring a vytipování pesticidních látek, které je třeba sledovat v daných lokalitách.

Tato data následně slouží ke kvalifikovanému rozhodnutí o opatřeních vedoucích ke zmírnění jejich dopadů na životní prostředí, necílové organismy a zdraví obyvatel. Podle vyhlášky 252/2004 Sb. je stanovena pro pitné vody limitní hodnota pro jednotlivé pesticidy a relevantní metabolity 0,1 µg/L. Celková koncentrace pesticidních látek pak nesmí překročit limitní hodnotu 0,5 µg/L.

Více o pesticidech a důvodech, proč se stanovují, se dozvíte zde:

Metoda stanovení

Některé z uvedených látek byly v portfoliu ALS nabízeny již dříve prostřednictvím partnerských laboratoří. Po vývoji a zavedení metody v rámci pražské laboratoře ALS se tak naši zákazníci mohou těšit zejména na zkrácení dodacích lhůt při zachování výhodných cen.

Nová metoda stanovení je vyvinuta na moderní instrumentaci využívající plynové chromatografie s hmotnostní detekcí MS2 v uspořádání trojitý kvadrupól (GC-MS/MS). Toto stanovení je vysoce selektivní, velmi citlivé a spolehlivé. Díky jeho použití můžeme našim klientům zajistit pro všechny nové pesticidy limit stanovitelnosti 0,01 µg/L, tedy 10x nižší úroveň, než je výše legislativního limitu stanoveného vyhláškou pro pitnou vodu č. 252/2004 Sb. Metoda také s rezervou splňuje vyhlášku 275/2004 Sb., která upravuje požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod. Pro provedení stanovení a dosažení těchto limitů navíc postačí pouze 250ml vzorku, což snižuje nároky na objem vzorkované vody. Metoda je použitelná pro různé typy vod, např. vody pitné, povrchové, ale i odpadní. Pro velmi znečištěné vzorky vod nicméně může dojít ke zvýšení limitů reportování v důsledku matričních vlivů.

Pokud se rozhodnete využít naší nabídky rozborů pesticidních látek, doporučujeme vám kontaktovat jakoukoliv z našich poboček. Zde zdarma obdržíte vhodné vzorkovnice určené na konkrétní analýzy a naši konzultanti vám ochotně pomohou a poradí. Případně nás kontaktujte s jakýmkoli dotazem na naší zákaznické lince 226 226 228, nebo e-mailem na customer.support@alsglobal.com.